İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı

DİSK Ege Bölge Temsilciliği tarafından,  Kobanê ile dayanışmak amacıyla başlattılan dayanışma kampanyasına ilişkin sendika binasında bir basın toplantısı düzenledi. Kampanya kapsamında toplanan bir kamyon kitap, oyuncak, defter ve acil ihtiyaç malzemeleri, Suruç Koordinasyon Merkezi’ne gönderildi. Açılış konuşmasını yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Suruç’ta katledilen 33 genci andığı konuşmasında, eli kanlı insanlık düşmanı cihadçı çete (IŞİD) tarafından katledilen gençlerin tek suçunun barışı ve kardeşliği savunmak olduğunu belirterek, bu katliamın tüm sorumlularından elbette bir gün hesap sorulacağını belirtti. Sarı, DİSK’in barışı bu topraklarda var etmek için üzerine düşen sorumluluğu her zaman ve her koşulda tereddütsüz yerine getireceğini belirtti.

Destek yardımları gönderilmeden önce açıklama yapan DİSK/Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, Kobanê ve Rojava’nın inşa sürecinin tüm insanlık için onur mücadelesi olduğunu ifade ederek, “Türkiye işçi sınıfının yardım ve dayanışma ruhunu tün dünyaya göstereceğiz. Kobanê çocuklarını öldürmek isteyenlere inat, o çocukların ellerini sıkı sıkıya tutup inadına yaşatmak, onların da bizim çocuklarımız gibi yaşamak, gülmek, oyun oynama hakkının olduğunu göstermek bizim görevimiz olacaktır. Tüm dünyadan beklentimiz, Rojava ve Kobanê halkına uzanacak bir yardım koridorunun açılmasıdır” dedi.

Sendikamız Şube Başkanı Ali Haydar Kara tarafından okunan olduğu basın açıklaması metni:

21. Yüzyılın en vahşi, en acımasız, en gerici ve yobaz Çetelerinin örgütü İşid’in Ortadoğu’nun kadim halklarına yönelik saldırıları devam ediyor. Başta Türkiye olmak üzere İşid’in de içinde olduğu Suriye isyancılarına destek veren ülkeler, bugün yarattıkları canavar karşısında çaresiz kalmışlardır. İşid çeteleri karşısında tek başarı sağlıyan Kobane Halkı, topraklarından sürüp çıkardığı çetelerin yıkıntı ve tahribatlarını onarma sürecine girmiştir.

Kobaninin yeniden inşası Kobani Halkının tek başına başa çıkacağı bir süreç değildir. Başta Türkiye olmak üzere Tüm Dünya Ülkeleri Kobane ve Rojova’nın yeniden inşasına destek olmalıdır. Çünkü Kobane ve Rojova’nın inşa süreci tüm insanlık için onur mücadelesidir.
Dünyanın her yerinde Savaşların yaşandığı ülkelerde görülmüştür ki inşa süreci, mücadele sürecinden daha zordur.

Biz DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Topladığımız yardımları bugün Suruç’ta bulunan koordinasyon merkezine gönderiyoruz. İşid çetelerinin bıraktığı yıkıntılar içinde çaresizce yaşam mücadelesi veren başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere tüm Kobane ve Rojova halkına yönelik destek ve yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye İşçi Sınıfı’nın yardım ve dayanışmacı ruhunu tüm dünyaya göstereceğiz. Kobane çocuklarını öldürmek isteyenlere inat, o çocukların ellerini sıkı sıkıya tutup inadına yaşatmak, onların da bizim çocuklarımız gibi yaşamak gülmek, oyun oynama hakkının olduğunu göstermek bizim görevimiz olacaktır.

İşte biz bu düşün devamı için üzerimize düşeni, insan olmamızdan kaynaklanan sorumlulukla ve katledilen gençlerimizin anısını da yaşatmak, onların hümanizmayla dolu ideallerine katkı koymayı görev edindik. Bu nedenle Kobane’deki çocuklara ulaştırılmak üzere başlattığımız kampanya ile topladığımız oyuncak, kitap ve onların ihtiyaç duyacağı acil eşya ve malzemeleri Suruç’a gönderiyoruz.
Tüm Dünyadan beklentimiz Rojava ve Kobane halkına uzanacak bir yardım koridorunun açılmasıdır.

Eli kanlı cihadçı çetelere ve onların destekçileri olan işbirlikçilerine inat; bu onurlu yürüyüşü başlatan gençlerimizi anıyor, onların idealleri olan, savaşa ve katliamlara karşı, barış, demokrasi ve özgürlük şiarı ile ilke edindikleri mücadelelerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.
Suruç katliamı elbette bir gün tüm çıplaklığı ile açığa çıkarılacak, bu alçakça katliamı gerçekleştiren katiller ve bu katillere adres gösterenlerden hesap bir gün sorulacaktır. Kaybettiğimiz 33 gencimizi bir daha anıyor, katillerini nefretle lanetliyoruz.

İnsanlık Tarihinin en dramatik görüntülerinden birinin yaşandığı Kobane coğrafyasına ulaşması için bu gün İzmir’den yola çıkacak konvoya destek veren belediyelere ve duyarlı emekçi dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bu onurlu dayanışmanın artarak sürdürülmesini tüm halkımızdan talep ediyoruz.

KAHROLSUN EMPERYALİZM!

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

YAŞASIN BARIŞ! BİJİ AŞİTİ!

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!