İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !

29/12/2017

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu, Ankara Ulus Heykel'de kadro hakkı için basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Genel Sekreter Cafer Konca, Eğitim Daire Başkanı Mahmut Şengül, Araştırma Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün,  Ankara şubelerimizin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda üyemiz katıldı. 

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan yaptığı basın açıklamasında; “ KHK ile getirilen Kamu istihdamı KHK ile düzenlenemez dedik bugün ortaya çıkan tablo bizi haklı çıkardı.” dedi.

Yüzlerce belediye işçisinin katıldığı açıklamada konuşan Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Hükümetin düzenlemeyi yangından mal kaçırırcasına yaptığına vurgu yaparak, “Bu düzenleme ayrımcı ve eşitsizdir. Kabul etmiyoruz” dedi. Kadro mücadelesinin devam edeceğini söyledi.


Genel Başkanımız Remzi Çalışkan’ın basın açıklamasında yaptığı konuşmanın tam metni ise şöyledir:

Yıllardır ülke gündeminde olan ama özellikle 2015 yılı başından itibaren siyaset ve seçim gündemlerinde sürekli yer alan taşeron işçilerin kadro sorunu OHAL Hükümeti’nce çıkarılan 696 sayılı KHK ile ne yazık ki eşitsiz, ayrımcı ve kamu istihdamına uygun olmayan bir içerik ve yöntemle düzenlenmiştir. Bu konudaki görüşlerimizi basın aracılığıyla üyelerimize, işçi sınıfına ve kamuoyuna bu açıklama ile iletmek istiyoruz:

Kamu istihdamı KHK ile düzenlenemez

Konuyla ilgili Hükümet’in bir çalışma içinde olduğu günden beri bu çalışmalara katılma talebimizi çeşitli defalar yetkililere ilettik; Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan görüşlerimizi iletmek üzere randevu talep ettik. Ancak yanıt bile alamadık. Görüşlerimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurduk.

Daha sonra sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çalışmanın bittiğini kamuda taşeronluk devrinin bittiğini müjdelediler. Bu açıklamalardan sonra konunun KHK ile düzenleneceği ifadelerine rastladık ve kamu istihdamının KHK ile düzenlenemeyeceğini gerekçeleriyle ülkenin dört bir yanındaki eylemlerimizle ifade ettik.

Bu konunun, sorunun doğrudan muhatabı olan sendikalarla tartışılmadan, onların görüşleri alınmadan düzenlenemeyeceği hukukun ve demokrasinin gereğidir. Sorunu böyle ele aldık.

Bu konu TBMM’ye yasa tasarısı olarak gelmeden ele alınamazdı çünkü milletin vekillerinin, siyasi partilerin bu konuda öteden beri dile getirdikleri görüşleri vardı. Onların yasama iradesi ellerinden alınamazdı. Sorunu böyle ele aldık.

1 milyona yakın işçiyi ve aileleriyle birlikte yaklaşık 4 milyonluk bir emekçi kesimi ilgilendiren bir konunun toplumsal mutabakat yöntemleriyle ele alınması gerekirdi. Sorunu böyle ele aldık.

Ve nihayet olağanüstü hal ilan edilen dönemlerde çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerin olağanüstü hal ilanını gerektiren konularla sınırlı olması hukukun gereğidir. Sorunu böyle ele aldık.

Biz hukuk ve demokrasi ilkelerinden hareket ederek sorunun çözümünden yana olduk ancak Hükümet bu düzenlemeyi yangından mal kaçırır gibi yaptı.

Böyle yapıldığı için de düzenleme Hukuk Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin yapmayacağı hatalar ile imla ve anlatım bozuklukları ile doludur.

 Nitekim KHK yayımlanır yayımlanmaz daha ilk saatlerden başlamak üzere başvuruların başlama ve bitiş tarihleri, toplu sözleşme düzeni ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerin durumları başta olmak üzere birçok konu üzerinde belirsizlik oluşmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile sürekli temas kurmak ve onların madde metinlerini nasıl yorumladıklarını öğrenmek sendikaların başlıca işine dönüşmüştür. Bu durum bile bu konunun neden KHK ile düzenlenemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur.

Bu düzenleme ayrımcı ve eşitsizdir

Bu düzenlemeyi yapanlar kamudaki taşeron şirket işçilerini merkezi idare ve yerel yönetim olarak 2 sınıfa ayırmıştır. Merkezi yönetime alınacak işçiler devlet istihdamını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınmış; yerel yönetimlerdeki taşeron şirket işçileri ise belediye şirketlerine mahkum edilmiştir.

Taşeronluğu bitirdik herkese kadro verdik söylemini kuranlar yerel yönetimlerde taşeron şirketler ve belediye şirketlerinde çalışan 500 bin işçiyi kadro dışı bırakmışlardır.

Basın aracılığıyla şu soruyu soruyoruz: merkezi idarede taşeron şirketlerde çalışan işçiler kamu hizmetlerinde çalıştıkları için kadroya alınmışlarsa yerel yönetimlerde çalışan işçiler hangi nitelikte hizmetlerde çalışıyorlar ki kadro dışında bırakılıyorlar? Yerel yönetim hizmetleri kamu hizmeti değil midir?

Diğer yandan başkanları görevden alınan belediyelerden ve bu belediyelerdeki taşeron şirketlerden hukuksuz olarak işten çıkarılan ya da ihraç edilen işçiler için ayrımcılık ve eşitsizliğin derinleştiğini ifade etmek isteriz.  Daha birkaç gün önce Batman Belediyesi’nde taşeron şirkette işten çıkarılan 40 işçinin durumu ile birlikte daha önce haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılan binlerce işçiye ve ailelerine bu vahim tabloyu anlatmak Hükümet’e düşer. Anlatabilirler mi bilmiyoruz?

Merkezi idare ve yerel yönetimlerdeki sınav uygulaması eleme amaçlıdır ve keyfidir

Sınav yöntemi konusundaki düzenlemeye göre “sınav yazılı ve/veya sözlü olabileceği gibi yazılı sözlü birlikte veya uygulamalı olarak yapılabilecek” Bu yöntem idarelere istediğini al, istemediğini ele yöntemidir. Bu eleme yetmezmiş gibi merkezi yönetim kurumlarında tüm sınav süreci ilgili idarenin yetkisindeyken yerel yönetimlerde bu konu çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır. Soruyoruz: Neden?

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sınavın formalite olduğunu ifade ediyor. O zaman sınav neden yapılıyor ve formalite olmayan nedir?

Taşeron şirket işçilerinin temsilcisi bir sendika olarak koşulsuz, ayrımsız her işçiye kamuda kadro talep ettik. Ancak karşımıza merkez-yerel ayrımı, eleme amaçlı bir sınav ve diğer koşullar çıkarıldı. 500 bin işçi kadro dışı bırakıldı. Soruyoruz: Neden?

 Merkezi idarede elenen işçilerin yerine kim alınacak, kaç işçi hangi yöntemle alınacak?

Belli olmuştur ki sınav bir eleme aracıdır. Bu eleme hem merkezi düzeyde hem de yerel düzeyde işleyecektir. Taşeron şirketlerde çalışan işçiler kamu idarelerinin işçi ihtiyacı gözetilerek istihdam edilmişlerdir. Yani 1 eksik işçi hizmetlerde aksama yaratacaktır. O halde elenecek 1 işçi nedeniyle hizmetlerde aksama olmaması için alınacak 1 işçi nasıl istihdam edilecektir. Bu sorumuza şimdiden yanıt bekliyoruz. Ayrıca hem merkezi hem de yerel düzeyde kaç işçinin elendiğinin kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz.

Yaklaşık 1 milyon işçi yaklaşık 3 yıl Yüksek Hakem Kurulu’nun verdiğiyle yetinecektir

KHK düzenlemesi toplu sözleşme düzeniyle ilgili olarak alt işverenlerde uygulanmak üzere Yüksek Hakem Kurulu’nca bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona eren toplu sözleşmenin bitim tarihini serbest toplu sözleşmeye geçiş tarihi olarak vermektedir. Kanun yazma tekniğini bir tarafa bırakalım kanunlarda olması gereken kesinlik ve objektiflik ölçütlerini de alt üst eden ve her türlü yetkiyi Hükümet’e bırakan bir düzenleme söz konusudur. Soruyoruz: Neden?

Acaba bu konu ileride seçim dönemlerinde siyasal iktidara malzeme mi olacaktır. İşçilerin umut ve beklentileri üzerinden oy devşirme hesapları mıdır söz konusu olan?

Hükümet bu düzenleme ile belediye şirketlerini kontrol altına almak istiyor

Hükümet yerel yönetimlerdeki taşeron şirket işçilerini yerel yönetim şirketlerine mecbur kılmış ve bunu da kadro olarak süslemeye çalışmaktadır. Ama bununla birlikte aslında Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyet gösteren şirketler bütçe ve personel açısından Hükümet denetimine alınmaktadır. Bu düzenleme yerel yönetimleri zapturapt altına almayı amaçlamaktadır. Özellikle muhalif belediyeler bu düzenlemeyle kıskaç altına alınacaktır.

Şayet Hükümet yerel yönetim işçileri için yarattığı eşitsizliği ortadan kaldırmak istiyorsa ve bu düzenlemede ısrarlıysa bu şirketleri kamu şirketi statüsüne almak, 657 sayılı Yasaya bu şirketleri ilave etmek ve şirket işçilerini de bu yasa kapsamına almak zorundadır.

Yerel yönetim işçilerinin kadro hakları için mücadeleye devam edeceğiz

Çıkarılan KHK ile merkezi idarelerdeki taşeron işçiler sürekli işçi kadrosuna alınmışlar ancak yerel yönetimlerdeki taşeron işçiler kadro dışında kalmışlardır. Bugüne kadar yürüttüğümüz kadro mücadelesini eşitlik arayarak bundan sonra da sürdüreceğiz. Hiçbir hükümetin işçiler arasında ayrım yapmak ve işçilere eşitsiz davranmak hakkı yoktur.

Diğer yandan idarelere ve şirketlere geçişi yapılacak taşeron işçilerin özgür toplu sözleşme haklarının 3 yıl boyunca askıya alınması ve YHK’nın belirleyeceği ücretlere mahkum olması da kabul edilemez bir düzenlemedir.

İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!