Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü

13/05/2020

DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararının Kaldırılmasına ilişkin açıklamasıdır.   

Hatırlanacağı gibi bundan bir süre önce sendikamızın unutulmaz Kurucu Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve arkadaşları tarafından işçilere tatil yeri yapılmak üzere 1975 yılında sendikaya kazandırılan İzmir Urla Zeytineli Köyündeki 61 dönüm arazimiz kamulaştırılmıştı. 25.01.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle  Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında acele kamulaştırma işlemine tabi tutulan gayrimenkulümüze ilişkin haklarımızı korumak üzere Danıştay 6. Dairesinde dava açıp işlemin yürütülmesinin durdurulmasını istemiştik.

Bugün (13 Mayıs) Resmi Gazete’de yer alan yeni bir karar ile Cumhurbaşkanlığı tarafından anılan acele kamulaştırma kararı geri alınarak yürürlükten kaldırılmıştır. Umuyoruz ki bu geri alma kararı kamunun bütün eylem ve işlemleri kamu yararına uygun olmak zorundadır ilkesi hatırlanarak geri alınmıştır. Umuyoruz ki zamanında işçilerin tatil yapması hedeflenerek alınmış arazimizin, köylülerin, vatandaşların elinden alınan taşınmazların lüks otel yatırımlarına dönüştürülmesi, onların gelirleri itibariyle asla yararlanamayacakları, onlara fiilen yasak bir alan yaratılması sonucunu doğuracağının bilincine varılarak bu geri alma işlemi yapılmıştır.

Durum böyleyse üyelerimiz işçiler, orada atalarından kalma topraklarına yeniden kavuşan köylüler ve yeni bir çevre sorunu yaratılmasından vaz geçilmesi adına mutluluk duyacağız. Ancak yeniden sendikamız üyelerinin emekleriyle meydana getirdikleri değerlere el atılması olasılığına karşı her zaman hazırlıklı olmaya devam edeceğiz. Yeniden bir el atma girişiminde hukukun gereklerini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.