Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!

29/03/2017

BASIN AÇIKLAMASI

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun OHAL hukuksuzluğunun sonucu olarak işten çıkarılan işçilerle ilgili basın açıklamasıdır.

İŞÇİLER İŞLERİNE DÖNSÜN HUKUKSUZLUK SON BULSUN

DİSK/Genel- İş sendikamız darbelerden en çok zarar görmüş bir sendikadır. Darbelerden zarar görmüş bir sendika olarak her türlü demokrasi karşıtı yönetime karşı durduk durmaya da devam edeceğiz.

15 Temmuz darbe girişimi tüm halkın kararlı duruşu ile başarısızlığa uğratıldı. Toplumsal uzlaşı ile püskürtülen darbe sonrasında demokrasinin güçlendirilmesi yolunda adımlar atılması toplumsal bir beklenti olarak ortaya çıktı.

Ancak iktidar, bu toplumsal beklentiye ters yönde cevap vererek, toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren Anayasa değişikliği hazırlıklarında, süreci ağır baskı koşullarında ilerletmeyi tercih etti. İktidarın, Parlamentoyu işlevsiz kılarak, halkın iradesi ile seçilmiş yerel yönetimleri yok sayarak, tüm yetkileri Cumhurbaşkanı’nda toplayan teklifi, geniş toplumsal kesimlerce endişe ile karşılanmaktadır.

15 Temmuz darbe girişimi süreci bahane edilerek oluşturulan olağanüstü hal yönetimi altında KHK’lar aracılığı ile hukuksuzluk hakim kılındı. Barış ve demokrasi yolundan sapıldı. Çıkarılan KHK’lar, olağanüstü koşulların mevcut Anayasa’da tanımlı sınırlarını bile hiçe sayarak uygulamaya konuldu. KHK’lar aracılığıyla binlerce kamu çalışanı ile birlikte hükümet temsilcisi atanan belediyelerde, belediye şirketlerinde ve belediyelerdeki taşeron şirketlerde çalışan binlerce işçinin iş akitleri feshedildi ya da askıya alındı.

Diyarbakır’da KHK’lar ve Kayyumlar aracılığıyla, yüzlerce üyemizin iş akdi askıya alındı, feshedildi. Sadece Diyarbakır’da  değil yurdun birçok yerinde Van, Mardin, Batman, Ağrı,  Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Mersin, Hakkari, Erzurum, Bitlis belediyelerinde bu şekilde işten çıkarmalar, iş akitlerinin askıya alınması sonucu 1500 üyemiz işçi hukuksuzca işinden, aşından edildi, aileleriyle birlikte açlığa mahkum edildi.

Tunceli'de işten çıkarılan 51 üyemizin yerine aynı gün 51 işçi işbaşı yaptırıldı. Bu uygulamaları hem üyemiz işçilere karşı, hem de sendikamıza karşı bir hukuksuzluğun açık bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.  

Bu işçilerin iş akitlerinin fesih gerekçelerinde işçilerin “terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit edildiklerinden 672 sayılı KHK doğrultusunda” işlem yapıldığı ifade edilmektedir.  Bu gerekçe açıkça hukuk dışıdır; hukuk ihlalidir. İşinin başında çalışan işçilerin terörle bağlantılı oldukları yargı yoluyla kanıtlanmadan iş akitlerinin feshi hukukun temel ilkelerinin yok sayılmasıdır.

İş akdi fesihlerinde ya da askıya alınmasında idarenin nasıl karar verdiği, nasıl hatalı ve isabetsiz işlemler yaptığı konusunda şu bilgiyi de kamuoyu ile paylaşmak isteriz:  Örneğin Nusaybin Belediyesi’nde çalışıyorken vefat eden Mehmet Kargı isimli bir üyemiz 667 sayılı KHK ile ihraç edilmiştir. Batman Belediyesi’nde Şükrü Acar ve Selim İş isimli 2 emekli üyemizin de iş akdi feshedilmiştir. İş akitleri sendika ücretli yöneticilikleri nedeniyle askıda olan Diyarbakır’da iki ücretli yöneticimiz ile Van’da bir ücretli yöneticimizin iş akitleri hukuken geçersiz bir işlem yapılarak bir kez daha askıya alınmıştır. Şırnak şubemizin 3 yöneticisi işten çıkarılmıştır.

Tüm bu işlemlerin temeli olabilecek bir yargı kararı bulunmamaktadır. Bu tablo Türkiye’de sendikal hakların ağır bir tehdit altında olduğunun da göstergesidir.

Devletin, demokrasiyi ortadan kaldırma girişimine karşı aldığını öne sürdüğü önlemler hukuku da çiğneyerek demokrasiyi ortadan kaldırma noktasına gelmiştir. Üyelerimizin iş akitlerinin öngörü veya şüphe üzerine, duyum veya söylentiler üzerine, feshedilmesi ya da askıya alınması ; iş hukukunda, uluslararası hukukta, altına imza atılan sözleşmelerde yeri olmayan, keyfi uygulamalardır.

Bütün üyelerimizin derhal işbaşı yapması acil talebimizdir. Bu talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Üyelerimizin çalışma hakkının hukuksuz bir şekilde ellerinden alınmasına sessiz kalmadık, sessiz kalmayacağız. Üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunacak, hukuk ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğiz.

İktidarı, demokrasi ve hukuk devletinin yoluna yeniden dönmeye davet ediyoruz.

 

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!