25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

25/11/2016

Bundan 56 yıl önce diktatörlüğe karşı yaşamı, özgürlüğü ve adaleti savundukları için vahşice tecavüz edilerek katledilen Mirabel Kardeşlerin mücadelesi, kadınlara öncülük etmiş ve 25 Kasım, kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin ve dayanışmanın günü olmuştur.

Günümüzde halen kadınlar ve kız çocukları siyasal, ekonomik, sosyal ve fiziksel şiddetin çeşitli biçimlerine maruz kalıyor. Savaşın, şiddetin, sömürünün, ayrımcılığın ve eşitsizliğinin en ağır hallerini kadınlar yaşıyor. Kadınlar tacize, tecavüze uğruyor; köle gibi alınıp satılıyor; yoksullukla boğuşuyor; erken yaşta zorla evlendiriliyor; işyerlerinde ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kalıyor; emeği ucuzlaştırılıp değersizleştiriliyor.

Ülkemizde ise iktidar, söylemleri ve politikalarıyla eşitsizliği, ayrımcılığı ve cinsiyetçiliği beslemekle kalmayıp tecavüzcüleri ve cinsel istismarcıları adeta teşvik etmektedir. Bunun en güncel örneği 22 Ekim 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına getirilen torba yasa içindeki çocuk istismarına yönelik yasa taslağıdır. Bu yasa, bundan sonra meydana gelecek olan çocuk istismarlarında, failleri hukuki koruma altına alacak, cinsel ilişkiye rıza yaşını 15’ten 12’ye indirecek ve sadece faile değil, suça azmettirenlere veya işlenişine yardım edenlere de ceza affı getirecek bir düzenlemeydi.

Cinsel istismar ve tecavüz suçlarını aklayan yasa tasarısı kadınların direnişi sonucu geri çekilmeseydi, evliliğe cinsel istismar ve tecavüz suçunu aklayan bir hukuki statü tanınmış olacaktı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en fazla olduğu Türkiye gibi ülkelerde yaşayan kadınlar için ise mücadelenin önemi çok daha hayatidir. Kadın işçiler sendikalarda örgütlenerek mücadelelerini güçlendirmelidir. Bu şiddetin kaynağı olan eşitsizliklerle ve ayrımcılıkla mücadele etmek yalnızca kadınlar için değil demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumsal yaşam için gerekliliktir.

Okmeydanı Hastanesi’nde çalışan kadınlardan 25 Kasım Açıklaması

Sendikamızın örgütlü olduğu İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla hastane önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

İstanbul Tabip Odası ve SES üyesi kadınların da yer aldığı basın açıklamasında Sendikamız İstanbul 3 No’lu Şube adına Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştemsilcisi Fatma Deringöl bir konuşma yaptı. Deringöl, kadınların yoksullukla boğuştuğunu, çocuk yaşta evlendirildiğini, işyerlerinde ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kaldığını ve emeğinin ucuzlaştırılıp değersizleştirildiğini ifade etti.

 

Kadın İşçiler
8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!
Kadın İşçi Buluşmalarımızdan Derlenen
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Bilgilendirme Kitapçığı
Yaşamı ve Eşitliği Savunanlara Her Gün Mücadele Her Gün 8 Mart
Genel-İş Kadın İşçi Buluşması ve Sonuç Bildirgesi
Kadınlar Hâlâ Adaletin Kapsama Alanı Dışında
İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!
Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
Ölmek İstemiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Salgın Kadınları İşsiz Bıraktı
Kadınlar, Corona Günlerinde Artan Şiddete Karşı Mücadeleye Çağırıyor
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!
8 Mart: Örgütlen! Güçlen! Durdur!
Asla Yalnız Yürümeyeceksin!
Meksika'da Kadınlar Polislerin Cinsel Saldırılarına Karşı Ayakta
Nepal’de İnşaat İşçisi Kadınlar Direnişte
İspanya’da Ev İşçisi Kadınlar Örgütleniyor
Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Et!
İsviçre'de Kadın Grevi
Kreş İşveren Sorumluluğudur
Bir Mücadelenin Tarihi: Kadınların Oy Hakkı
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
8 Mart'a Giderken Kadınlar Yaşasın Hayat Dedi
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Geçmişten Günümüze Kadınlar Direniyor!
Nafaka Hakkı
Gece Vardiyası Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Artırıyor
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk