8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor

06/03/2017

BUGÜNE İNAT YARINI "HAYIR"LA KURACAĞIZ!

Kadınların sesine, sözüne, gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç olduğu bir dönemde 8 Mart’ı karşılıyoruz.

Özellikle son bir buçuk yıldır kitlesel katliamlar ile olağanlaştırılan ölümleri, içeride ve dışarıda süren çatışma ve savaşı, askeri darbeyi, OHAL rejimi ile yaratılan anti-demokratik ve hukuksuz ortamı, KHK’larla üyelerimizin ve akademisyenlerin hukuksuzca işten çıkarılmasını, kadına yönelik erkek ve devlet şiddetini, kadına tecavüzü yasalaştırma çalışmalarını, çocuk istismarlarının görmezden gelinmesini, kadınların yaşamları ve bedenleri üzerinden teşhir edilme politikalarını yaşadık, hala da yaşıyoruz.

Kadın emeğine yönelik saldırılar daha da arttı. Özel istihdam bürolarının kurulmasına izin veren yasa TBMM’den geçerek kadınların esnek, geçici ve güvencesiz çalıştırılmasının önü açıldı. Kadın işsizliği rekor seviyeye ulaştı; geniş tanımlı kadın işsizlik oranı % 28’i buldu. Kadın emeği daha da değersizleşti: her 4 kadından 3’ü ücretsiz çalıştı. Kadınların çalışma hayatına katılımları önündeki engeller ise çözülmedi; 11 milyon kadın ev işleri nedeni ile çalışma hayatına katılamadı.

Ancak önümüze konan tüm bu engellere karşı kadınların kurtuluş mücadelesinin simgesi olan 8 Mart’ın yıldönümünde bu uğurda mücadele vermiş kadınların ruhu ve kazanımlarından güç alarak örgütlü gücümüz ile direndik, direnmeye de devam ediyoruz.

Biz emekçi kadınlar bize dayatılan her türlü sömürüye, şiddete, tacize, baskıya ve ayrımcılığa karşı “ARTIK YETER” diyoruz.

Dünyanın yarısını oluşturan kadınlar olarak evde, sokakta, okulda, işte ve hayatın her alanında bizleri yok saymaya çalışan zihniyete karşı BUGÜNE İNAT YARINI "HAYIR"LA KURACAĞIMIZI İLAN EDİYORUZ! Biz emekçi kadınlar artık susmuyoruz! Bedenimize, emeğimize ve kimliğimize sahip çıkıyor; eşitlik, barış ve özgürlük için hayatı hep birlikte örgütlüyoruz!

Yaşasın Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Yaşasın  8 MART!

 

 

8 MART AFİŞİMİZ

Kadın İşçiler
8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!
Kadın İşçi Buluşmalarımızdan Derlenen
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Bilgilendirme Kitapçığı
Yaşamı ve Eşitliği Savunanlara Her Gün Mücadele Her Gün 8 Mart
Genel-İş Kadın İşçi Buluşması ve Sonuç Bildirgesi
Kadınlar Hâlâ Adaletin Kapsama Alanı Dışında
İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!
Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
Ölmek İstemiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Salgın Kadınları İşsiz Bıraktı
Kadınlar, Corona Günlerinde Artan Şiddete Karşı Mücadeleye Çağırıyor
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!
8 Mart: Örgütlen! Güçlen! Durdur!
Asla Yalnız Yürümeyeceksin!
Meksika'da Kadınlar Polislerin Cinsel Saldırılarına Karşı Ayakta
Nepal’de İnşaat İşçisi Kadınlar Direnişte
İspanya’da Ev İşçisi Kadınlar Örgütleniyor
Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Et!
İsviçre'de Kadın Grevi
Kreş İşveren Sorumluluğudur
Bir Mücadelenin Tarihi: Kadınların Oy Hakkı
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
8 Mart'a Giderken Kadınlar Yaşasın Hayat Dedi
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Geçmişten Günümüze Kadınlar Direniyor!
Nafaka Hakkı
Gece Vardiyası Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Artırıyor
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk