ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı

25/11/2017

ILO tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için yapılan çağrıda "Kimseyi geride bırakmamak demek, kadınlara karşı her türlü şiddet ve tacizin sona erdirilmesi demektir" denildi.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder imzasıyla yayınlanan çağrıda şunlar yer alıyor:

"Önemli istisnalar dışında, çok uzun zamandır dokunulmazlık kültürünü sona erdirmek için, sessizlik kültürünü sona erdirmek için çok az şey yapıldı"

Küresel kampanyalarda konunun bu denli yankı bulması, milyonlarca kadının çalışma hayatlarında -ücretlerini alırlarken, kariyerlerinde ilerlemeye çalışırken veya sadece ailelerine bakmaya çalışırlarken- şiddet ve tacizle karşı karşıya kaldıklarının acı bir göstergesi.

Bugün, çalışma dünyasının, tüm çalışanlara yönelik şiddet ve tacizi sona erdirmek için neler yapabileceğini ve yapması gerektiğine odaklanmalıyız. Önemli istisnalar dışında, çok uzun zamandır dokunulmazlık kültürünü sona erdirmek için, sessizlik kültürünü sona erdirmek için çok az şey yapıldı.

"Şiddet ve tacizin kabul edilemez olduğuna, çalışma yaşamının normal bir parçası olmadığına dair açık bir mesaj göndermenin zamanı geldi"

Şiddet ve tacizin kabul edilemez olduğuna, çalışma yaşamının normal bir parçası olmadığına dair açık bir mesaj göndermenin zamanı geldi. Ayrımcılığa karşı olan ve eşitliği destekleyen işyeri kültürlerini teşvik etmemiz önemlidir. İşçilere endişelerini dile getirmek ve çözüm bulmada etkin bir rol oynamaları için güvenli bir ortam sağlamalıyız.

Şiddet ve tacizi sona erdirme mücadelesinde hiçbir grup işçi geride bırakılmamalıdır. Tarım işçilerinden fabrika işçilerine, göçmen ve ev işçilerine, gizlenen ve kilitli kapılar ardında tutulan herkese ulaşmalıyız. Ayrıca, kadınların homojen bir grup olmadığını ve engellilerin, lezbiyenlerin, biseksüellerin ve trans kadınların ve HIV ile yaşayan kadınların deneyimlerini görünür kılmamız gerektiğini de hatırlatıyoruz.

Önlem almak, mağdurlara destek ve hizmet sunmak kadar önemlidir. Bunun için en başta bakanlıkların, siyasete yön verenlerin, işverenlerin, işçilerin ve örgütlerinin oynayacak bir rolleri vardır.

Bu arka plana dayanarak, ILO çalışma yaşamında şiddet ve tacizin sona erdirilmesi için uluslararası bir çerçeve geliştiriyor. Tartışma, Haziran 2018'de ILO'nun Uluslararası Çalışma Konferansı'nda gerçekleşecek. Bu, şiddet ve tacizle ilgili gerçek yaşam deneyimleriyle ve bu sorunlara yönelik etkili yaklaşımlarla beslenmesi gereken bir süreçtir.

Kimseyi geride bırakmamak demek, kadınlara karşı her türlü şiddet ve tacizin sona erdirilmesi demektir. Çalışma dünyası bu gibi gayretlerin merkezinde olmalıdır ve ILO kendi üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Kadın İşçiler
8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!
Kadın İşçi Buluşmalarımızdan Derlenen
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Bilgilendirme Kitapçığı
Yaşamı ve Eşitliği Savunanlara Her Gün Mücadele Her Gün 8 Mart
Genel-İş Kadın İşçi Buluşması ve Sonuç Bildirgesi
Kadınlar Hâlâ Adaletin Kapsama Alanı Dışında
İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!
Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
Ölmek İstemiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Salgın Kadınları İşsiz Bıraktı
Kadınlar, Corona Günlerinde Artan Şiddete Karşı Mücadeleye Çağırıyor
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!
8 Mart: Örgütlen! Güçlen! Durdur!
Asla Yalnız Yürümeyeceksin!
Meksika'da Kadınlar Polislerin Cinsel Saldırılarına Karşı Ayakta
Nepal’de İnşaat İşçisi Kadınlar Direnişte
İspanya’da Ev İşçisi Kadınlar Örgütleniyor
Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Et!
İsviçre'de Kadın Grevi
Kreş İşveren Sorumluluğudur
Bir Mücadelenin Tarihi: Kadınların Oy Hakkı
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
8 Mart'a Giderken Kadınlar Yaşasın Hayat Dedi
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Geçmişten Günümüze Kadınlar Direniyor!
Nafaka Hakkı
Gece Vardiyası Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Artırıyor
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk