İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!

Psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, tecavüz, zorla evlendirme, kürtaja zorlama, zorla kısırlaştırma, tecavüz ve taciz dahil cinsel şiddet olmak üzere kadına yönelik şiddetin tüm türlerini içeren İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile geri çekildi.  

Kadına yönelik şiddetin en fazla olduğu ülkelerin başında gelen Türkiye’nin bu sözleşmeden çekilmesi açıkça kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti görmezden gelen, üstünü kapatan bir anlayışın sonucudur. Oysa ki bu sözleşmenin tek amacı kadınları ve kız çocuklarını toplumsal cinsiyet temelli şiddetten korumaktır. Devletleri de fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ısrarlı takip ve çocuk yaşta ve zorla evlilikler gibi birçok şiddet biçimini önlemek, şiddete maruz kalanları korumak, şiddet uygulayanları cezalandırmak ve şiddet ile mücadele için bütünlüklü politikalar geliştirilmekte yükümlü kılmaktadır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmek istemeyen siyasal anlayış, kadınların mücadelesini görmezden gelerek sözleşmeyi yürürlükten kaldırmıştır.

Ancak TBMM’nin çoğunluğu ile yürürlüğe giren bir sözleşmenin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlükten kaldırılması Anayasa’ya aykırıdır. Anayasamızın 90. maddesi gereği, usulünce yürürlüğe giren Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Antlaşmalar kanun hükümdedir, hatta normlar hiyerarşisinde kanunların bile yüzerinde yer alır. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi, Anayasa’nın 15 ve 17. maddelerinde düzenlenen ‘Kişinin Yaşam Hakkı; maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulmaması’ ‘Herkesin yaşama, maddi ve manevi hakkında sahip olduğu’ ‘Kimseye işkence ve eziyet yapılmayacağına’ ilişkin temel hak ve özgürlüklere doğrudan ve birebir ilişkilidir. Bu nedenle, Anayasa’nın 104. maddesi gereği, Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılması, hukuka aykırıdır ve Anayasal bir temeli yoktur.

Bu nedenle TBMM’nin iradesi hiçe sayılarak, İstanbul Sözleşmesini hukuksuz bir biçimde iptal eden Cumhurbaşkanlığı KHK’sı geri çekilene ve sözleşmenin yükümlülükleri yerine getirilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.