Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!

06/03/2021

Bu yıl 8 Mart’ı, Covid-19 Salgının etkisi ile kadına yönelik şiddetin ve kadın emeğine yönelik saldırıların arttığı, işsizliğin yükseldiği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiği bir süreçte karşıladık.

Uzun süren karantina dönemleri, iş yerlerinin, okulların ve kreşlerin kapalı kalması ekonomik hayatta etkisini her geçen gün daha fazla hissettirirken, çalışma hayatında güvencesiz konumda çalışan kadınların iş hayatından çekilmelerine, çalışma biçimlerinin değişmesine, kayıt dışı sektörlerde çalışmak zorunda kalanların gelirlerinin düşmesine ve işsizliğin artmasına yol açtı. 2018 yılında başlayan ekonomik krizin etkileri ile birlikte 2020 yılında başlayan Covid-19 salgınıyla birçok kadın istihdamdan çekildi. Kasım 2019’da kadınların istihdama katılım oranı yüzde 28,3 iken, Kasım 2020’de 2,3 puan azalarak yüzde 26’ya düştü. Toplam istihdam son bir yılda yüzde 3,9 azalırken, kadın istihdamı yüzde 6,5 ve erkek istihdamı ise yüzde 2,7 geriledi.

Kadın istihdamının yoğun olarak çalıştığı başta sağlık, eğitim, toptan ve perakende sektöründe çalışanlar, bu süreçten olumsuz etkilendi. Bu sektörlerde mesai saatleri arttı ve çalışma koşulları ağırlaştı. Kayıtdışı sektörlerde çalışan 3 milyon üzerinde kadın işçi hiçbir destekten yararlanamadığı için ciddi bir gelir kaybı yaşadı. Sayıları 1 milyonu bulan ev işçisi kadınlar ise yoğun karantina uygulamaları nedeniyle işlerinden oldu, ağırlıklı olarak emek yoğun ve düşük ücretlerle imalat ve hizmetler sektöründe çalışan kadınlar ise ciddi bir iş ve gelir kaybı yaşadılar.  DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre geniş tanımlı kadın işsizlik sayısı 4 milyon 764’ü bularak yüzde 37,7 oldu.

Salgın ile birlikte hasta bakımı, çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve ev hijyeni gibi konularda bakım emeğine olan ihtiyaç arttı. Kadınların çalışma süreleri uzarken, ücret eşitsizliği derinleşti. Ücretli çalışan kadın ve erkekler arasında ücret farkı yüzde 20,7’ye yükseldi.

Covid-19 pandemisinin yarattığı toplumsal sorunlar nedeniyle kadınlar evde, sokakta ve işyerlerinde daha çok fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldı. 2020 yılında erkekler tarafından en az 284 kadın öldürüldü, 265 çocuk cinsel istismara uğradı, 792 kadın şiddete uğradı.

Kısacası ülkemizde kadın emeği konusunda yaşanan sorunlar, salgın sürecinde giderek daha da ağırlaştı. Bu nedenle kadınların eşit koşullarda yaşadığı ve çalıştığı bir dünya için öncelikli taleplerimiz şunlardır;

  1. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun uygulanmalı,
  2. ILO’nun geçen yıl kabul ettiği 190 no'lu “İşyerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesi” Sözleşmesi Ülkemiz tarafından da onaylanmalı,
  3. İktidarın politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimlerine karşı tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalı,
  4. Covid-19 pandemisinin yarattığı krizden en çok etkilenen sektörlerde iş ve gelir kaybına uğrayan kadınlar için özel önlemler geliştirilmeli,
  5. Salgın süresince bütün işçiler süre koşulu aranmaksızın işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalı,
  6. Kamu-özel ayrımı olmaksızın, zorunlu hizmet ve üretim alanında çalışan ebeveynlere dönüşümlü ve eşit olarak ücretli izin verilmeli,
  7. Kadınlara özgü görülen ev içi sorumluluklar için kamusal politikaların hayata geçirilmeli,
  8. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılmalıdır.

Eşitsizliğe, adaletsizliğe ve şiddete karşı Yaşasın 8 Mart!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Afişimiz

Afişimizi PDF formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

 

 

Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadın İşçiler
8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!
Kadın İşçi Buluşmalarımızdan Derlenen
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Bilgilendirme Kitapçığı
Yaşamı ve Eşitliği Savunanlara Her Gün Mücadele Her Gün 8 Mart
Genel-İş Kadın İşçi Buluşması ve Sonuç Bildirgesi
Kadınlar Hâlâ Adaletin Kapsama Alanı Dışında
İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!
Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
Ölmek İstemiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Salgın Kadınları İşsiz Bıraktı
Kadınlar, Corona Günlerinde Artan Şiddete Karşı Mücadeleye Çağırıyor
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!
8 Mart: Örgütlen! Güçlen! Durdur!
Asla Yalnız Yürümeyeceksin!
Meksika'da Kadınlar Polislerin Cinsel Saldırılarına Karşı Ayakta
Nepal’de İnşaat İşçisi Kadınlar Direnişte
İspanya’da Ev İşçisi Kadınlar Örgütleniyor
Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Et!
İsviçre'de Kadın Grevi
Kreş İşveren Sorumluluğudur
Bir Mücadelenin Tarihi: Kadınların Oy Hakkı
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
8 Mart'a Giderken Kadınlar Yaşasın Hayat Dedi
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Geçmişten Günümüze Kadınlar Direniyor!
Nafaka Hakkı
Gece Vardiyası Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Artırıyor
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk