Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü

09/05/2019

Dünyanın her yerinde kadınlar kapitalist küreselleşmeye karşı grev yapıyor; ücret artışı, ücret eşitliği, güvenli işyerleri, sendika hakkı ve eşitlik talep ediyor. İşyerinde cinsel ve fiziksel tacize "Dur" diyor.

8 Mart 2019’da: Kadınlar Bangladeş’te küresel markalar ve yerel patronlar karşısında sendikal koruma talep etti. Guatemala’da yüzlerce yerli kadın, trans kadın, ev içinde çalışan kadın, yerli halkları hedef alan devlet cinayetlerini, tecavüzü, işkenceyi protesto etti. Arjantin’de kadınlar “Kürtaj Yasallaşsın” sloganıyla her yıl binlerce kadının “yeraltı” kürtajları nedeniyle sağlıklarının ve yaşamlarının tehlikeye girmesini protesto etti. Kübalı Kadınlar Federasyonu (FMC) Fidel Castro’ya ithaf ettiği 10. Kongresi’nde sosyalizm ilkelerinin savunuculuğunu yaptı. İspanya’da milyonlarca kadın sokaklara çıktı; Madrid 350 bin, Barselona 220 bin kişiyi gördü. Fransa’da 120 noktada gösteri düzenlendi. Kadınlar “pembe yelek” giydi, iş yasası reformlarını eleştirdi, ücret adaleti talep etti. Berlin’de binlerce kadın ve LGBTI birey ataerkilliğe, cinsiyete dayalı ücret farklarına, cinsel tacize, homofobiye karşı yürüdü. İtalya’da kamu sektörü sendikalarının grevi ve gösterilerinde istihdamdaki eşitsizlikler, cinsiyete dayalı sömürü ve taciz protesto edildi. Yunanistan’da kamu sektöründen 30 sendika kadın örgütlerinin eylemine katıldı; ücret eşitsizliği ve kadınların koşullarını olumsuz etkileyen kemer sıkma politikaları protesto edildi. İrlanda’da kürtajın yasallaşması talep edildi. Güney Afrika Sendikalar Kongresi kadın işçilerin mücadelesini selamlayarak kadınların örgütlenmesinin ve küresel kadın işçi hareketinin önemine dikkat çekti. Tunus’ta kadınlar “Eşitlik, ayrıcalık değil haktır!” dedi. Pakistan’da cinsiyetçi şiddete karşı yürüyen kadınlar eğitime eşit erişim hakkı ve bedensel özerklik talep etti. Hindistan’da kadın işçi ve aktivistler, emek örgütleri, sol partiler ayrımcılığa karşı yürüdü. Avustralya’da göçmen işçi haklarına ve yerli kadınlara yönelik şiddete dikkat çekildi. 

 

 

 

 

 

Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Kadın İşçiler
8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!
Kadın İşçi Buluşmalarımızdan Derlenen
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Bilgilendirme Kitapçığı
Yaşamı ve Eşitliği Savunanlara Her Gün Mücadele Her Gün 8 Mart
Genel-İş Kadın İşçi Buluşması ve Sonuç Bildirgesi
Kadınlar Hâlâ Adaletin Kapsama Alanı Dışında
İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!
Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
Ölmek İstemiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Salgın Kadınları İşsiz Bıraktı
Kadınlar, Corona Günlerinde Artan Şiddete Karşı Mücadeleye Çağırıyor
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!
8 Mart: Örgütlen! Güçlen! Durdur!
Asla Yalnız Yürümeyeceksin!
Meksika'da Kadınlar Polislerin Cinsel Saldırılarına Karşı Ayakta
Nepal’de İnşaat İşçisi Kadınlar Direnişte
İspanya’da Ev İşçisi Kadınlar Örgütleniyor
Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Et!
İsviçre'de Kadın Grevi
Kreş İşveren Sorumluluğudur
Bir Mücadelenin Tarihi: Kadınların Oy Hakkı
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
8 Mart'a Giderken Kadınlar Yaşasın Hayat Dedi
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Geçmişten Günümüze Kadınlar Direniyor!
Nafaka Hakkı
Gece Vardiyası Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Artırıyor
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk