Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi

09/05/2019

DİSK’li kadınlar 8 Mart’ta insanca yaşamak için güvenceli çalışma hakkı, eşit işe eşit ücret hakkı, sendikalarda örgütlenme hakkı, çocuk ve yaşlı bakımının kamusallaşmasını talep etti.

Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar bu yıl da 8 Mart’ı, tüm yasaklara, baskı ortamına rağmen coşkuyla kutladı. Eşitlik, adalet, emek, barış ve dayanışma talepleri için bir araya gelen kadınlar alanları doldurdu.

Sendikamız üyesi kadın işçiler de İstanbul, Ankara ve İzmir’de DİSK Kadın Komisyonu pankartı ile, diğer illerde de kadın platformlari ile 8 Mart eylem ve mitinglerine katılarak işçi kadınların taleplerini haykırdı.

DİSK yayımladığı bildiriyle kadınların çalışma hakkı için, sendikal haklar için, kreşler ve bakımevleriyle ev işlerinin toplumsallaştırılmasına yönelik adımların atılması için, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı, 8 Mart’ta kadınlar aleyhine eşitsizlikleri büyüten ekonomik krizin faturasını ödemeyi reddettiğini deklare etmiş ve tüm kadınları 8 Mart’ta sokağa ve mücadeleye davet etmişti. 

Hep birlikte mücadele edeceğimizi ilan ettik!

DİSK’li kadınlar 8 Mart’ta insanca yaşamak için güvenceli çalışma hakkı, eşit işe eşit ücret hakkı, sendikalarda örgütlenme hakkı, çocuk ve yaşlı bakımının kamusallaşmasını talep etti.

Pek çok ilde 8 Mart eylem ve mitingleri yasaklanırken İstanbul’da kadınlar, 3 Mart’ta Bakırköy’de ardından 8 Mart’ta gece yürüyüşünde buluştu. İstanbul’da polis kadınların gece yürüyüşüne izin vermedi, müdahadele etti. Buna rağmen kadınlar bekleyişlerini  kitlesel olarak ısrarla sürdürdü. İstanbul’da ayrıca, DİSK'in öncülüğünde İstanbul şubelerimizin kadın üyelerinin de katıldığı tiyatro gösterimi ve Türkiye’de kadın mücadelesi toplantısı düzenlendi.

İzmir Kadın Platformunun çağrısıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar talepleriyle Gündoğdu Meydanı’ na yürüdü. Kadınlar, “İtaat etmeyeceğiz, makbul kadınlar olmayacağız! Eşit, özgür, bir yaşam için, krize, savaşa, şiddete karşı yan yana gelmeye, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi.

DİSK Ankara Kadın Komisyonu, birçok sendika, meslek odası ve kadın örgütünün oluşturduğu Ankara Kadın Platformu ile birlikte 8 Mart Cuma günü saat 12.30’da Sakarya Caddesi’ndeydi. DİSK Ankara Kadın Komisyonu da davullarla, sloganlarla ve coşkusuyla alana giriş yaparak kadın işçilerin sesi oldu. 

Ekonomik krize, derinleşen güvencesizliğe, artan şiddete karşı kadınlar mücadeleyi sürdürecek!

8 Mart’ı kriz koşullarında karşılayan kadınlar, bugün sokaklara çıkıp hep bir ağızdan “Krize, eşitsizliğe, şiddete, sömürüye karşı gücümüz birliğimiz” diye haykırdı. Kadınları ekonomik olarak zayıflatan, aileye bağımlı hale getiren, sadakaya, sosyal yardıma muhtaç bırakan düzenin kabul edilmeyeceğinin deklare edildiği 8 Mart’ta krize, şiddete, istismara, taciz ve tecavüze karşı talepler öne çıktı. 

 

 

Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadın İşçiler
8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!
Kadın İşçi Buluşmalarımızdan Derlenen
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Bilgilendirme Kitapçığı
Yaşamı ve Eşitliği Savunanlara Her Gün Mücadele Her Gün 8 Mart
Genel-İş Kadın İşçi Buluşması ve Sonuç Bildirgesi
Kadınlar Hâlâ Adaletin Kapsama Alanı Dışında
İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!
Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
Ölmek İstemiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Salgın Kadınları İşsiz Bıraktı
Kadınlar, Corona Günlerinde Artan Şiddete Karşı Mücadeleye Çağırıyor
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!
8 Mart: Örgütlen! Güçlen! Durdur!
Asla Yalnız Yürümeyeceksin!
Meksika'da Kadınlar Polislerin Cinsel Saldırılarına Karşı Ayakta
Nepal’de İnşaat İşçisi Kadınlar Direnişte
İspanya’da Ev İşçisi Kadınlar Örgütleniyor
Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Et!
İsviçre'de Kadın Grevi
Kreş İşveren Sorumluluğudur
Bir Mücadelenin Tarihi: Kadınların Oy Hakkı
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
8 Mart'a Giderken Kadınlar Yaşasın Hayat Dedi
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Geçmişten Günümüze Kadınlar Direniyor!
Nafaka Hakkı
Gece Vardiyası Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Artırıyor
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk