8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!

06/03/2023

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda giderek artan şiddet, savaş, yıkım ve eşitsizlik koşullarında yeni bir 8 Mart’ı karşılıyoruz. Kemikleşmiş sorunlarımıza yenileri eklenirken; öfkeyle ama zerrece umutsuzluğa düşmeden dayanışmamızı büyüterek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde mücadelemizin verdiği güçle yine bir aradayız.

Krize, şiddete, savaşa, eşitsizliğe, işsizliğe, güvencesizliğe, tacize, tecavüze ve mobbinge ve kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılara karşı mücadelemizi geri adım atmadan sürdürürken bugün yakıcı bir gündemimiz daha var. Ekonomik ve siyasi olarak çöküşün yaşandığı ülkemizde derinleşen yoksullukla beraber büyük bir deprem felaketi yaşadık/ yaşıyoruz. Depremde binlerce insanımızı kaybettik. Sendikamızın Hatay Şubesi’nde uzun yıllardır mücadele veren Şube Denetim Kurulu Başkanımız Fatma Dadük de bu felakette kaybettiğimiz binlerden biriydi. Onu ve bu felakette kaybettiğimiz tüm insanlarımızın anısını mücadelemizde yaşatacağız.

Depremle gelen yıkım toplumun her kesimini etkiledi ancak her krizde olduğu gibi en çok etkilenenler yine kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar oldu. Kapitalist sömürü düzeninin rant ve kâr hırsıyla insanı ve doğayı hiçe sayan anlayışı on binlerce insanın yaşamına mâl oldu; şimdi “kader” ya da “asrın felaketi” diyerek bu yıkımın dışında kalmaya çalışan ve hiçbir şekilde sorumluluk almayan siyasi iktidar da enkaz altında kaldı.

Dünyada kadın işsizlik oranının, kadın istihdamının ve kadın yoksulluğunun en fazla olduğu ülkeler arasında olan ülkemizde yaşanan depremle birlikte bu eşitsizlikler daha da derinleşecektir. Bu nedenle yoksulluk, şiddet ve güvencesizlik kıskacında, yaşamın her alanında mücadele etmek ve dayanışmayı büyütmek zorundayız.

Bugün deprem bölgesindeki kız kardeşlerimiz, bu büyük yıkım karşısında ayakta durmaya çalışırken bir taraftan yakınlarını enkazdan çıkarmak için mücadele etti, diğer yandan barınma, hijyen, temiz su ve ısınma gibi temel ihtiyaçlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Kadınlar en temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor; depremin yarattığı yıkım, erkek şiddetinin, çocuk istismarının önüne geçemiyor. Kadınlar, deprem bölgesinde de şiddetle yüz yüze bırakılıyor, toplu yaşam alanlarında güvenlik riski ile karşı karşıya kalıyor, depremde ailelerini kaybetmiş çok sayıda çocuğun akıbeti bilinmiyor.

Sendikamız Genel-İş, depremin ilk gününden itibaren bütün bu sorunların çözümü için elinden geleni yapmaya çalışırken dayanışmayı büyüterek işçi sınıfının toplumsal sorumluluğunu yerine getirmek için uğraş veriyor. Deprem bölgesindeki kentlerimize bütün şubelerimizdeki üyelerimizin desteğiyle başta çadır ve konteyner olmak üzere, gıda ve ısınma ihtiyacını giderecek malzemeleri göndermeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda her yıl 8 Mart için işyerlerimizde yaptığımız etkinlikler yerine bu yıl deprem bölgesindeki kadınlarla dayanışmayı örmek ve bir nebze de olsa kadın üyelerimizin ihtiyaçlarına destek olmak için acil ihtiyaç duyulan hijyen paketleri hazırladık ve depremden etkilenen işyerlerimizdeki kadın üyelerimize gönderdik. Dayanışmamız bundan sonra da devam edecek, bu zorlu günleri dayanışmanın gücüyle aşacağız.

Hayatlarımızı değersizleştirmeye çalışan, bizi yok saymaya, sindirmeye, toplumsal cinsiyet rolleriyle kuşatmaya çalışanlara inat bizler; fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı mücadele etmeye; eşdeğerde işe eşit ücret için, ev ve bakım işlerinin emek politikalarına dahil edilmesi için, toplu sözleşmelere kadın taleplerinin yansıtılması ve işyerlerinde cinsel tacize ve baskıya maruz kalmamak için, bu 8 Mart’ta da her 8 Mart’ta olduğu gibi boyun eğmeyeceğimizi haykırmaya devam edeceğiz.

Haklarımız için, eşitlik için, insanca bir yaşam için mücadele edecek, dayanışmanın ve birlik olmanın gücünü büyüteceğiz. Eşit ve adil bir dünya bizim ellerimizdedir. Bu nedenle, alanlarda, meydanlarda taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz.

Yaşasın kadın dayanışması diyor ve uğruna mücadeleden vazgeçmeyeceğimiz taleplerimizi yineliyoruz:

Depremzedelere sağlanan tüm desteklerde toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilsin. Kadın ve çocukların hijyen ihtiyaçları ile şiddet ve istismara karşı önlemler kesintisiz ve sürekli olarak sağlansın. Deprem bölgesindeki kadınlar ön koşul aranmaksızın işsizlik ödeneğinden yararlansın. Kadınların kayıt dışı çalıştırılması engellensin. Sendikaların olduğu işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı toplu sözleşmeler yapılsın ve kadınların sendikalara katılımı önündeki engeller kaldırılsın. Başta yaşlı ve çocuk bakımı olmak üzere kadınların sorumluluğuna bırakılan ve kadınları çalışma hayatından uzaklaştıran bakım hizmetleri kamusal olarak sağlansın. Engelli bireylerin ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kaldığı ülkemizde engelli kadınların güvenceli işi ve sosyal hakları verilsin, iş yerleri engelli bireyler için güvenli hale getirilsin. Kadın ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliği giderilsin, eşdeğer işte eşit ücret politikası uygulansın.

Kadın İşçiler
8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!
Kadın İşçi Buluşmalarımızdan Derlenen
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Bilgilendirme Kitapçığı
Yaşamı ve Eşitliği Savunanlara Her Gün Mücadele Her Gün 8 Mart
Genel-İş Kadın İşçi Buluşması ve Sonuç Bildirgesi
Kadınlar Hâlâ Adaletin Kapsama Alanı Dışında
İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!
Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
Ölmek İstemiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Salgın Kadınları İşsiz Bıraktı
Kadınlar, Corona Günlerinde Artan Şiddete Karşı Mücadeleye Çağırıyor
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!
8 Mart: Örgütlen! Güçlen! Durdur!
Asla Yalnız Yürümeyeceksin!
Meksika'da Kadınlar Polislerin Cinsel Saldırılarına Karşı Ayakta
Nepal’de İnşaat İşçisi Kadınlar Direnişte
İspanya’da Ev İşçisi Kadınlar Örgütleniyor
Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Et!
İsviçre'de Kadın Grevi
Kreş İşveren Sorumluluğudur
Bir Mücadelenin Tarihi: Kadınların Oy Hakkı
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
8 Mart'a Giderken Kadınlar Yaşasın Hayat Dedi
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Geçmişten Günümüze Kadınlar Direniyor!
Nafaka Hakkı
Gece Vardiyası Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Artırıyor
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk