Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!

23/11/2020

1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde diktatör Trijillo hükümetine karşı mücadele eden Mirabel kız kardeşlerin diktatörlüğe karşı mücadelesinin simgesi haline gelen 25 Kasım’ı bu yıl salgın koşullarında karşılıyoruz.

Bu yıl, Covid-19 pandemisinin  yarattığı toplumsal ve ekonomik sorunlar var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirerek kadınların evde, sokakta ve işyerlerinde daha çok fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalmasına ve hatta yaşam haklarının ellerinden alınmasına neden oluyor. 2020'nin ilk on ayında en az 229 kadın öldürüldü, 122 kadın tacize uğradı, 226 çocuk istismar edildi ve 79 kadın tecavüze uğradı.

Salgın sürecinde yaşanan ekonomik kriz, cinsiyet eşitsizliğini de artırdı. Salgın ile birlikte okulların kapatılması ya da uzaktan eğitime geçilmesi ile çocuk bakımı, yaşlı bakımı, evin dışından hizmet alımının azalması ile artan iş yükü, uyulması gereken hijyen kuralları, temizlik işleri, geleneksel olarak kadına yüklenen toplumsal cinsiyet rolü gereği kadınların ev içi yükünü artırmıştır.  Ev içi iş yükündeki artışın yanı sıra, piyasada daralan istihdam olanaklarının kadınların işgücüne katılımı ve istihdama katılımını azalttı, işsizlik çığ gibi büyüdü.

DİSK-AR tarafından TÜİK Ağustos 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları ile yapılan araştırma sonuçlarına göre; Kadın işgücü son bir yılda 763 bin kişi azalarak 10 milyon 156 bine geriledi. İstihdamı yarım milyon azalarak 8 milyon 541 bine geriledi. Kadın işsizliği ise resmi rakamlara göre 1,5 milyona yaklaştı, geniş tanımlı kadın işsizliği ise 4,3 milyonu geçti.

Salgın sürecinde kadınların en çok çalıştığı işkolları olan sağlık, eğitim, gıda ve perakende hizmetlerinde de çalışma koşulları ağırlaştı ve çalışma süreleri arttı. Ayrıca kadın emeğinin daha çok kayıt dışı sektörlerde yoğunlaşması da salgın sürecinde kadınların gelir ve sosyal güvenceden yoksun kalmasına neden oldu.

Kısacası ülkemizde kadın emeği konusunda yaşanan sorunlar, salgın sürecinde giderek daha da kötüleşti. Bu sorunları görmezden gelmek ve geçici çözümler üretmek, kadın emeği sorunun daha da derinleşmesine yol açacaktır.

Bu nedenle öncelikli olarak hükümet politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimlerine karşı tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır. COVID-19 pandemisinin yarattığı krizden en çok etkilenen sektörlerde iş ve gelir kaybına uğrayan kadınlar için özel önlemler geliştirilmelidir.Salgın süresince bütün işçiler süre koşulu aranmaksızın işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalıdır. Tüm işyerlerinde, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerinde olanlar COVID-19 salgını süresince idari izinli sayılmalıdır. 12 yaşından küçük çocuğu olanlara talepleri halinde ücretli izin verilmelidir. Kadınlara özgü görülen ev içi sorumlulukların çözümü için kamu politikaları hayata geçirilmelidir. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır.

Bu taleplerimiz için DİSK/Genel-İş olarak mücadelemizi yükselteceğiz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde, kadını ezen, yok sayan, ötekileştiren, öldüren her türlü ideolojinin karşısında; kadınların haklı mücadelesinin ise her zaman yanında olacağız.

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

 

Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!