ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!

06/03/2020

Dünya kadınlarının yüzyıllardır süren dayanışma ve direnme mücadelesinin en önemli günü olan 8 Mart’ı bu yıl ekonomik kriz yüzünden işsizliğin arttığı, muhafazakâr politikalarla baskıların çoğaltıldığı, savaş ve şiddet sarmalında kadın ve çocuk bedenin daha çok sömürüldüğü bir ortamda karşılıyoruz.

Ne yazık ki her gün en az bir kadın, en yakınları tarafından “namus” kisvesi altında öldürülüyor, kız çocukları “anne” olmaya zorlanıyor, çocuklar cinsel istismara ve şiddete maruz kalıyor. Bu yıl en az 474 kadın, erkek şiddeti yüzünden hayatını kaybetti. 20 binin üzerinde kadın 18 yaşının altında evlendirildi, 11 bin 803 kız çocuğu doğum yaptı.

Kadınlar, kendi hayatlarını kurabilmek için gerekli ekonomik güce erkekler kadar erişemiyor. Çalışma yaşamındaki eşitsizlikler de bunun en büyük yansımaları. İşsizlik kadınlaşırken, kadın yoksulluğu da artıyor. İşgücü içerisindeki her 10 kadından yalnızca 3’ü çalışırken, 1 milyondan fazla kadın uzun süreli ve kayıt dışı çalıştı, kadın işsizliği 2 milyona yaklaştı, 12 milyon kadın ev işleri nedeniyle çalışma hayatına katılamadı.

Bu veriler, kadınların çalışma ve yaşam hakkının nasıl elinden alındığını gösteren sadece birkaç örnek. Ne yazık ki kadınlar ailede, işte ve sokakta bunların daha kötü örneklerini yaşıyor. Bu nedenle kadınların toplumsal kimliğini görünmez kılan, emek gücünü ucuzlatan, toplumsal cinsiyetçi işbölümünü yeniden üreten çalıştırılma biçimlerine ve kadınlara dayatılan her türlü sömürü ve baskıya karşı daha örgütlü bir mücadeleye gerek var. Unutulmamalıdır ki kadın emekçilerin olmadığı hiçbir haklı mücadele kazanılamaz.

Kadınların önüne konan tüm bu engellere karşı kadınların kurtuluş mücadelesinin simgesi olan 8 Mart’ın yıldönümünde bu uğurda mücadele vermiş kadınların kazanımlarından aldığımız güç ile insana yakışır yaşam ve çalışma hakkı için mücadeleyi yükselteceğimizi, bir kez daha dile getiriyoruz.

Ayrıca, sendikamıza üye oldukları için işlerinden edilen 3 kadın üyemizin sendika seçme haklarına sahip çıkmak için sürdürdüğü direnişi selamlıyoruz!

Eşitsizliğe, adaletsizliğe ve şiddete karşı Yaşasın 8 Mart!

Kadın İşçiler
8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!
Kadın İşçi Buluşmalarımızdan Derlenen
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Bilgilendirme Kitapçığı
Yaşamı ve Eşitliği Savunanlara Her Gün Mücadele Her Gün 8 Mart
Genel-İş Kadın İşçi Buluşması ve Sonuç Bildirgesi
Kadınlar Hâlâ Adaletin Kapsama Alanı Dışında
İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!
Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
Ölmek İstemiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Salgın Kadınları İşsiz Bıraktı
Kadınlar, Corona Günlerinde Artan Şiddete Karşı Mücadeleye Çağırıyor
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!
8 Mart: Örgütlen! Güçlen! Durdur!
Asla Yalnız Yürümeyeceksin!
Meksika'da Kadınlar Polislerin Cinsel Saldırılarına Karşı Ayakta
Nepal’de İnşaat İşçisi Kadınlar Direnişte
İspanya’da Ev İşçisi Kadınlar Örgütleniyor
Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Et!
İsviçre'de Kadın Grevi
Kreş İşveren Sorumluluğudur
Bir Mücadelenin Tarihi: Kadınların Oy Hakkı
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
8 Mart'a Giderken Kadınlar Yaşasın Hayat Dedi
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Geçmişten Günümüze Kadınlar Direniyor!
Nafaka Hakkı
Gece Vardiyası Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Artırıyor
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk