Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!

 

Kadınlar, şiddetin her çeşidi ile neredeyse her gün karşılaşmakta ve hemen her gün cinsel ya da fiziksel şiddete, tacize ya da tecavüze uğramaktadırlar. İnsan haklarının ve bu haklardan doğan temel özgürlüklerin kısıtlanmasına neden olan şiddet, maruz kalan kişiye karşı da en büyük insan hakkı ihlalidir. Şiddet, kimi zaman kamusal kurumlarla kimi zaman ailesel ve toplumsal ilişkilerle uygulanır. Geçmişten günümüze en çok kadınlar ve genelde en sevdikleri kişiler tarafından (eşlerinden, sevgililerinden veya ailelerindeki erkeklerden) şiddete maruz kalırken kadınların şiddet görmesi “erkektir yapar” düşüncesi ve “toplumsal değerlere” göre yönetilmekte ve meşrulaştırılmaktadır. Kadına yönelik şiddet gündelik hayatımızı oldukça etkilemektedir. Özellikle son dönemlerde sıkça karşı karşıya kaldığımız ve kıyafetleri nedeniyle kadınlar parklarda, otobüslerde veya sokaklarda sıkça şiddetle karşılaşmaktadırlar. Bu durum birdenbire ortaya çıkan bir şey değildir elbette, kadınlara yönelik uygulanan baskıcı, ataerkil ve kadını yalnızca ev içerisinde var edilmeye çalışılan aynı zamanda  toplumda kontrol ve yönetim altında tutulan kadınlar olması için var olan bir ideolojinin sonucudur. Kadınların kıyafetlerine müdahale bu durumun bir yansıması olarak karşımıza çıkarken kadınlar hemen her gün şiddetin her türlüsü ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

2017 yılının ilk 7 ayında en az
170 kadın öldürüldü
50 kadına tecavüz edildi
126 kadın taciz edildi
215 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu
237 kadına şiddet uygulandı (Kaynak: Bianet.(2017). Erkek Şiddeti Çetelesi)

 PEKİ, ŞİDDET NEDİR? 

Şiddet; güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan yanlış ve yapılmaması gereken bireysel ya da kurumsal davranışlardır.

 FİZİKSEL ŞİDDET  

Tokat, tekme veya yumruk atmak, sarsmak, hırpalamak, boğaz sıkmak, bedeni kısıtlayıcı hareketlerde bulunmak (bağlamak, işkence yapmak)  herhangi bir cisim atmak veya yaralamak, öldürmek, yaşama koşullarını sınırlamak (sağlıksız alanlarda barındırmak veya sağlık hizmetlerinde ulaşımını engellemek) fiziksel şiddet olarak tanımlanır.

  EKONOMİK ŞİDDET 

Ekonomik özgürlüğü kısıtlayıcı hareketlerde bulunma, eve para bırakmama, bırakılan paranın nasıl harcandığını kontrol etme ve gelir sahibi olarak karşısındakini sürekli aşağılama, parayı kişi üzerinde kontrol ve tehdit aracı olarak kullanma. Kişinin sahip olduğu mala veya çalışıyorsa aldığı ücrete el koyma ya da çalıştırmama ekonomik şiddet olarak tanımlanır.

 CİNSEL ŞİDDET 

Kişinin rızası olmadan herhangi bir cinsel davranışa zorlanmasıdır. Evlilik içi ya da evlilik dışı cinsel ilişkiye zorlama, çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlama, bekaret kontrolü, zorla evlendirme, taciz veya tecavüz etme cinsel şiddet olarak tanımlanır.

 FLÖRT ŞİDDETİ / İLİŞKİ İÇİ ŞİDDET 

Bir tarafın diğeri üzerinde baskı ve egemenlik kurmak için yapılan davranışlardır. Kişiyi kendisine bağımlı hale getirmek için sürekli kontrol etmek, izin isteme-izin verme konumuna getirmek, sosyal hayatını kısıtlamak, kendisi dışında sosyal çevresi ile ilişkilerine izin vermemek flört şiddeti olarak tanımlanır. Flört şiddeti ilk buluşmada ya da uzun süreli ilişkilerde olması fark etmez.

 PSİKOLOJİK ŞİDDET 

Kişinin ruh sağlığını hedef alan davranışlardır. Bağırma, aşağılayıcı sözler söyleme, çocuklarını, ailesini veya arkadaşlarını görmesini engelleme, özgüvenini kırıcı hareketlerde bulunma, korkutma, küsme, tehdit etme veya şantaj yapmak psikolojik şiddet olarak tanımlanır.

 İŞYERİNDE ŞİDDET 

İşçilerin çalıştıkları ortamlarda saldırı, istismar, tehdit, mobbing, cam tavan uygulamaları ve diğer şiddet davranışlarına maruz kalmalarıdır.*
(Mobbing: Birini sistematik bir biçimde, agresif ve tekrarlayıcı eylemlerle, fiziksel veya psikolojik açıdan yıldırma sürecidir.
Cam tavan: Kadınların toplumsal cinsiyet ayrımına dayalı engeller nedeniyle üst düzey pozisyonlara gelmelerindeki görünmez engellerdir.)

 ŞİDDETE UĞRADIYSAK NE YAPMALIYIZ?

Şiddete uğradığınızda başvurulabilecek kurumlar ve kuruluşlar bulunmaktadır. Kadın dernekleri öncelikli olmak üzere, hukuksal destek alabileceğiniz birimlere ulaşmak önemlidir. Özellikle fiziksel ve cinsel şiddete uğranıldığında ilk olarak yapılması gereken hastanelerin acil servislerinden darp/sağlık raporu alınmasıdır. Sağlık raporuna sahip olmak maruz kalınan şiddeti kanıtlamak ve sonrası hukuksal süreç için oldukça önemlidir. Şiddete maruz kalan birey hukuksal süreç için avukat bulamıyor veya maddi olarak avukat ücretini karşılayamıyorsa bulunduğu şehirdeki Baro birliklerinden hukuksal destek alabilir ve ücretsiz avukatlık hizmetinden yararlanabilir. Bununla birlikte Sendikanızın avukatlarından da destek istenebilir.

Herhangi Bir Şiddetle Karşılaşıldığında Başvurulabilecek Kurumlar;

. Karakol veya Jandarma,
. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM),
. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü,
. Cumhuriyet Başsavcılığı,
. Kaymakamlığa/Valiliğe, Aile Mahkemesi,
. Belediyelere, Baro Birliklerine ve Kadın Örgütleri
. İşçinin Üye Olduğu Sendika

Herhangi Bir Şiddetle Karşılaşıldığında Aranabilecek Kurumlar;

. Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı
. 155 Polis İmdat
. 156 Jandarma
. 112 Acil Servis
. Alo Baro -  444 26 16
. Varsa İletişimde Olduğu Kadın Dernekleri
. İİşçinin Üye Olduğu Sendika

 

 

Kadın İşçiler
8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!
Kadın İşçi Buluşmalarımızdan Derlenen
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Bilgilendirme Kitapçığı
Yaşamı ve Eşitliği Savunanlara Her Gün Mücadele Her Gün 8 Mart
Genel-İş Kadın İşçi Buluşması ve Sonuç Bildirgesi
Kadınlar Hâlâ Adaletin Kapsama Alanı Dışında
İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!
Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
Ölmek İstemiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Salgın Kadınları İşsiz Bıraktı
Kadınlar, Corona Günlerinde Artan Şiddete Karşı Mücadeleye Çağırıyor
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!
8 Mart: Örgütlen! Güçlen! Durdur!
Asla Yalnız Yürümeyeceksin!
Meksika'da Kadınlar Polislerin Cinsel Saldırılarına Karşı Ayakta
Nepal’de İnşaat İşçisi Kadınlar Direnişte
İspanya’da Ev İşçisi Kadınlar Örgütleniyor
Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Et!
İsviçre'de Kadın Grevi
Kreş İşveren Sorumluluğudur
Bir Mücadelenin Tarihi: Kadınların Oy Hakkı
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
8 Mart'a Giderken Kadınlar Yaşasın Hayat Dedi
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Geçmişten Günümüze Kadınlar Direniyor!
Nafaka Hakkı
Gece Vardiyası Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Artırıyor
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk