Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama

02/04/2019

ILO: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Büyük Sıçrama: Herkes için Daha İyi Çalışma Yaşamı Geleceği” Raporu Yayımlandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 8 Mart’ta kadınların çalışma hayatında yaşadığı ayrımcılıkları ortaya koyan bir rapor yayımlandı. ILO tarafından ‘Çalışma Yaşamında Kadınların Yüzüncü Yılı Girişimi’ kapsamında beş yıldır sürdürülen çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan bu raporda öne çıkan bazı başlıklar şöyledir:

 • Son 27 yılda, kadınlar ve erkekler arasında istihdam oranı farkı yüzde ikilik puandan daha da azaldı. 2018 yılında dünya genelinde 2 milyar erkek istihdam edilirken, kadın istihdamı 1,3 milyar kadardır.
 • Kadın istihdamı daha çok vasıf gerektirmeyen ve kayıt dışı işlerde yoğunlaşmaktadır. Sahra-altı Afrika ülkelerde kadınların yüzde 90’ı, Güney Asya ülkelerinde kadınların yüzde 89, Latin Amerika ülkelerinde de kadınların yüzde 75’i kayıt dışı çalıştırılmaktadır.
 • 2005 ile 2015 yılları arasında, “istihdamda annelik cezası,” diğer bir değişle çalışma hayatında olan ve altı yaşın alında çocuğu olan kadınlar ile çocuğu olmayan kadınların oranları arasındaki fark yüzde 38 gibi önemli bir düzeye ulaşmıştır.
 • Kadınlar üst kademelerde hala düşük oranlarda yer almaktadır. Kadınlar, erkeklerden daha eğitimli olsalar da, yöneticilerin üçte birinden daha azı kadındır. Altı yaşından küçük çocuğu olan yöneticilerin yüzde 25’i kadınken, çocuğu olmayan yöneticiler içerisinde kadın oranı yüzde 31’e çıkmaktadır. Kadınlarda düşük istihdam oranları ve düşük ücretin esas nedeni eğitim değil; daha ziyade eğitimlerinin karşılığını erkekler kadar alamamalarıdır. 
 • Cinsiyete dayalı ücret açığı ise, dünya genelinde ortalama %20 civarında seyrediyor. Anneler, çalışma yaşamları boyunca “ücrette annelik cezası”na uğrarken babalar ise ücret bakımından ödüllendirilmektedir.
 • Kadınların bakım hizmetlerinden sorumlu tutulması, kadınların çalışma hayatından uzak kalmasına da neden olmaktadır. Dünya genelinde, 606 milyon çalışan kadın (yüzde 21,7) tam zamanlı ve ücretsiz olarak bakım hizmeti verirken, bu oran erkeklerde 41 milyondur (yüzde 1,5).
 • Raporda önemli bir başlıkta da kamusal sorumluluk bilinci ile bakım hizmetlerinde pay ayrılmasının, kadın istihdamını artırdığının görülmesidir. Araştırmaya göre bakım hizmetleri ve sosyal korumaların kamusal olarak bir pay ayrılması, cinsiyet eşitliğini dönüştürücü rol oynadığı sonucuna varılmıştır.

  Kaynak

  ILO Raporu – A Quantum leap for gender equality

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
Kadın İşçiler
8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!
Kadın İşçi Buluşmalarımızdan Derlenen
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Bilgilendirme Kitapçığı
Yaşamı ve Eşitliği Savunanlara Her Gün Mücadele Her Gün 8 Mart
Genel-İş Kadın İşçi Buluşması ve Sonuç Bildirgesi
Kadınlar Hâlâ Adaletin Kapsama Alanı Dışında
İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!
Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
Ölmek İstemiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Salgın Kadınları İşsiz Bıraktı
Kadınlar, Corona Günlerinde Artan Şiddete Karşı Mücadeleye Çağırıyor
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!
8 Mart: Örgütlen! Güçlen! Durdur!
Asla Yalnız Yürümeyeceksin!
Meksika'da Kadınlar Polislerin Cinsel Saldırılarına Karşı Ayakta
Nepal’de İnşaat İşçisi Kadınlar Direnişte
İspanya’da Ev İşçisi Kadınlar Örgütleniyor
Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Et!
İsviçre'de Kadın Grevi
Kreş İşveren Sorumluluğudur
Bir Mücadelenin Tarihi: Kadınların Oy Hakkı
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
8 Mart'a Giderken Kadınlar Yaşasın Hayat Dedi
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Geçmişten Günümüze Kadınlar Direniyor!
Nafaka Hakkı
Gece Vardiyası Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Artırıyor
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk