Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama

02/04/2019

ILO: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Büyük Sıçrama: Herkes için Daha İyi Çalışma Yaşamı Geleceği” Raporu Yayımlandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 8 Mart’ta kadınların çalışma hayatında yaşadığı ayrımcılıkları ortaya koyan bir rapor yayımlandı. ILO tarafından ‘Çalışma Yaşamında Kadınların Yüzüncü Yılı Girişimi’ kapsamında beş yıldır sürdürülen çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan bu raporda öne çıkan bazı başlıklar şöyledir:

 • Son 27 yılda, kadınlar ve erkekler arasında istihdam oranı farkı yüzde ikilik puandan daha da azaldı. 2018 yılında dünya genelinde 2 milyar erkek istihdam edilirken, kadın istihdamı 1,3 milyar kadardır.
 • Kadın istihdamı daha çok vasıf gerektirmeyen ve kayıt dışı işlerde yoğunlaşmaktadır. Sahra-altı Afrika ülkelerde kadınların yüzde 90’ı, Güney Asya ülkelerinde kadınların yüzde 89, Latin Amerika ülkelerinde de kadınların yüzde 75’i kayıt dışı çalıştırılmaktadır.
 • 2005 ile 2015 yılları arasında, “istihdamda annelik cezası,” diğer bir değişle çalışma hayatında olan ve altı yaşın alında çocuğu olan kadınlar ile çocuğu olmayan kadınların oranları arasındaki fark yüzde 38 gibi önemli bir düzeye ulaşmıştır.
 • Kadınlar üst kademelerde hala düşük oranlarda yer almaktadır. Kadınlar, erkeklerden daha eğitimli olsalar da, yöneticilerin üçte birinden daha azı kadındır. Altı yaşından küçük çocuğu olan yöneticilerin yüzde 25’i kadınken, çocuğu olmayan yöneticiler içerisinde kadın oranı yüzde 31’e çıkmaktadır. Kadınlarda düşük istihdam oranları ve düşük ücretin esas nedeni eğitim değil; daha ziyade eğitimlerinin karşılığını erkekler kadar alamamalarıdır. 
 • Cinsiyete dayalı ücret açığı ise, dünya genelinde ortalama %20 civarında seyrediyor. Anneler, çalışma yaşamları boyunca “ücrette annelik cezası”na uğrarken babalar ise ücret bakımından ödüllendirilmektedir.
 • Kadınların bakım hizmetlerinden sorumlu tutulması, kadınların çalışma hayatından uzak kalmasına da neden olmaktadır. Dünya genelinde, 606 milyon çalışan kadın (yüzde 21,7) tam zamanlı ve ücretsiz olarak bakım hizmeti verirken, bu oran erkeklerde 41 milyondur (yüzde 1,5).
 • Raporda önemli bir başlıkta da kamusal sorumluluk bilinci ile bakım hizmetlerinde pay ayrılmasının, kadın istihdamını artırdığının görülmesidir. Araştırmaya göre bakım hizmetleri ve sosyal korumaların kamusal olarak bir pay ayrılması, cinsiyet eşitliğini dönüştürücü rol oynadığı sonucuna varılmıştır.

  Kaynak

  ILO Raporu – A Quantum leap for gender equality

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama