EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti

09/03/2020

Tek Yol Eşitliğe Doğru!

EPSU Bildirisi, 8 Mart 2020

Dünyanın, kadın haklarını geliştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için “kadın hakları insan haklarıdır” dediği ve ardından bir Eylem Platformunun oluşturulduğu Pekin Bildirgesi’nin üzerinden 25 yıl geçti.

EPSU bu 8 Mart’ı en temel insan ve kadın haklarından biri olan sağlık hakkına adamaktadır. Geçtiğimiz 25 yıl boyunca sağlık hizmetlerine erişimde belli gelişmeler sağlansa da gerçek eşitliğin sağlanması hala bir gerçeklik değil hedef olarak ortada durmaktadır.

Bu yıllar boyunca, sendikalar olarak kadınların yanında onların hak mücadelesi içinde yer aldık; İrlanda ve İngiltere’de kadınların güvenli ve yasal kürtaj hakkı için kampanya yürüttük. İspanya’daki aşırı ve radikal hareketlere karşı durduk ve yasal düzenlemelerin geriye gitmesine engel olduk.

Hala özelleştirmeye ve en muhtaç durumda olanları geride bırakan, daha az gelirli veya kırsal kesimlerde yaşayanları haklarından mahrum bırakan insanın önüne kar elde etmeyi koyan zihniyete karşı mücadeleyi sürdürmekteyiz. Bugün, İtalya ve Fransa’da olduğu gibi, kadın sağlığına ilişkin kamu hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle kadın haklarının ciddi biçimde kayba uğraması ile karşı karşıyayız. Avrupa’nın çeşitli yerlerinde aile planlama, cinsel ve üreme sağlığına ilişkin hizmetler kesintilerin hedefi haline geldi çünkü kadın bedeni hala siyasi çekişme alanı olarak görülmekte.

Pazar günü, Küresel Kadın Grevi ile paralel düzenlenen kolektif eylemlerin destekçisi olarak sokaklarda yürüyor olacağız, “bizim bedenimiz, bizim kararımız” diye sesleneceğiz, çünkü her kadının bedeni üzerinde tek kontrol sahibi olmaya hakkı vardır.

Politikalar, toplumsal cinsiyet duyarlılığına dayanmak ve toplumsal cinsiyet temelli sağlığı dikkate almak yerine sözde “yansız eril” önlemlere, planlara ve kararlara dayandıkça kadın sağlığı tehlike altında olmaya devam edecektir.

Bu aynı zamanda, tüm işçilerin işyerlerinde maruz kalınan kimyasallar nedeniyle önlenebilir kanser türlerinden korunmasının sağlanması zorunluluğunu da içermektedir. “Çalışanların işteki kanserojen veya mutajenlere maruz kalma risklerine karşı korunması” Direktifi önümüzdeki süreçte gözden geçirilirken, gerekli korumanın sağlanması için sesimizi duyuracağız.

Pekin Bildirgesi’nden 25 yıl sonra bu Pazar günü, ayrımcılığa karşı, kadın hakları için ve daha nitelikli kamu hizmetleri için yürüyeceğiz, çünkü tek bir yol var o da eşitliğe doğru!

Kadın İşçiler
8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!
Kadın İşçi Buluşmalarımızdan Derlenen
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Bilgilendirme Kitapçığı
Yaşamı ve Eşitliği Savunanlara Her Gün Mücadele Her Gün 8 Mart
Genel-İş Kadın İşçi Buluşması ve Sonuç Bildirgesi
Kadınlar Hâlâ Adaletin Kapsama Alanı Dışında
İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!
Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
Ölmek İstemiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Salgın Kadınları İşsiz Bıraktı
Kadınlar, Corona Günlerinde Artan Şiddete Karşı Mücadeleye Çağırıyor
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!
8 Mart: Örgütlen! Güçlen! Durdur!
Asla Yalnız Yürümeyeceksin!
Meksika'da Kadınlar Polislerin Cinsel Saldırılarına Karşı Ayakta
Nepal’de İnşaat İşçisi Kadınlar Direnişte
İspanya’da Ev İşçisi Kadınlar Örgütleniyor
Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Et!
İsviçre'de Kadın Grevi
Kreş İşveren Sorumluluğudur
Bir Mücadelenin Tarihi: Kadınların Oy Hakkı
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
8 Mart'a Giderken Kadınlar Yaşasın Hayat Dedi
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Geçmişten Günümüze Kadınlar Direniyor!
Nafaka Hakkı
Gece Vardiyası Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Artırıyor
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk