Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri

30/10/2019

DİSK ve FNV (Hollanda Sendikaları Federasyonu) tarafından 25-26-27 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kartal Belediyesi Büyükada tesislerinde “Güvencesizlik ve Kadın Emeği” projesi kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. 

 

DİSK ve FNV (Hollanda Sendikaları Federasyonu) tarafından 25-26-27 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kartal Belediyesi Büyükada tesislerinde “Güvencesizlik ve Kadın Emeği” projesi kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu konuşmasında sınıf hareketlerinin ileriye götürülmesinde kadın emeğinin sendikal stratejinin odağı olması gerektiğine değindi. Konuşmasında sınıf hareketinin ileriye götürülmesinde kadın emeğinin sendikal stratejinin odağı olması gerektiğine değindi. Etkinlikte sendikamız İstanbul Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak’ta proje ile ilgili bilgilendirme yaptı.

DİSK üyesi sendikalardan yönetici, temsilci ve üye kadınların katıldığı etkinliklere DİSK Ankara Kadın Komisyonu adına Nevin Kızılöz ve sendikamız 3 No'lu Şube Sekreteri Nermin Yurttaş ile sendikamız şubelerinden çok sayıda kadın yönetici ve üyemiz  projeye dahil oldu. Üç gün boyunca süren proje kapsamında; seminer, eğitim, atölye çalışmaları ve film gösterimleri yapıldı. 

İlk gün “Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık” kavramı üzerinden tartışmalar yapıldı. 

Ardından düzenlenen atölye çalışması  sonrasında “Ekmek ve Gül” film gösterimi yapıldı.

Toplantının ikinci gününde “Kadının İnsan ve Sendikal Hakları” isimli sunum gerçekleşti. Yapılan sunumda çalışma yaşamında güvencesizlik yaşanmış olay örnekleri ve mahkeme kararları ile karşılaştırılarak anlatıldı.

“Kapitalizm ve Kadın Emeği Sömürüsü” oturumunda ise tarihsel gelişim seyri içinde kapitalist sistem içinde kadın emeğinin sömürüsü anlatıldı.

İkinci günün üçüncü oturumunda “Kriz ve Kadın Emeği” başlığıyla yapılan sunumda; sınıf kavramı, üretken emek-üretken olmayan emek farklılığı, feminist hareketlerin işçi sınıfının mücadelesine etkileri değerlendirildi.

İkinci günün son oturumu ise “Sendikalar ve Feminist Hareket” üzerine gerçekleşti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önemi, kadın istihdamının gelişmesinin zorunluluğu, kadın hareketlerinin sendikal örgütlenme ve yapılanmaya etkileri ele alındı.

Üçüncü günün ilk oturumu “Sendikal Harekette Erkek Egemen Anlayışlar ve Mücadele Deneyimleri” başlığı altında yapıldı. Sendikal hareket içinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eşitlik yolunda verilmesi gereken mücadelenin ana hatlarına ilişkin görüşler  paylaşıldı.

Üç gün süren etkinlikler sendikalardaki kadın çalışmaları deneyimlerinin, mevcut yapılar ve işleyişlerinin, kadınların daha etkin ve güçlü temsili için yapılması gerekenler üzerine tüm katılımcıların yer aldığı forumlar sonrasında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun kapanış konuşmasıyla sona erdi.  

Kadın İşçiler
8 Mart Sözümüz: Başka Bir Dünya Kuracağız, Eşit Bir Dünya!
Kadın İşçi Buluşmalarımızdan Derlenen
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Bilgilendirme Kitapçığı
Yaşamı ve Eşitliği Savunanlara Her Gün Mücadele Her Gün 8 Mart
Genel-İş Kadın İşçi Buluşması ve Sonuç Bildirgesi
Kadınlar Hâlâ Adaletin Kapsama Alanı Dışında
İstanbul Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması Hukuksuzdur!
Kadınlar Sendikada Örgütlü, Birlikte Güçlü!
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
Ölmek İstemiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!
Salgın Kadınları İşsiz Bıraktı
Kadınlar, Corona Günlerinde Artan Şiddete Karşı Mücadeleye Çağırıyor
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ÖRGÜTLEN, GÜÇLEN, Eşitsizliği, Adaletsizliği, Şiddeti Sömürüyü DURDUR!
8 Mart: Örgütlen! Güçlen! Durdur!
Asla Yalnız Yürümeyeceksin!
Meksika'da Kadınlar Polislerin Cinsel Saldırılarına Karşı Ayakta
Nepal’de İnşaat İşçisi Kadınlar Direnişte
İspanya’da Ev İşçisi Kadınlar Örgütleniyor
Disk ve FNV’den Güvencesizlik ve Kadın Emeği Etkinlikleri
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Et!
İsviçre'de Kadın Grevi
Kreş İşveren Sorumluluğudur
Bir Mücadelenin Tarihi: Kadınların Oy Hakkı
Kadınların Coşkusu Yasakları Yendi
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
8 Mart'a Giderken Kadınlar Yaşasın Hayat Dedi
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Büyük Sıçrama
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Geçmişten Günümüze Kadınlar Direniyor!
Nafaka Hakkı
Gece Vardiyası Kadınlarda Meme Kanseri Riskini Artırıyor
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk