1 Eylül Dünya Barış Günü: İşçiler Neden Barışta Israr Etmeli?

31/08/2022

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde barış hakkının kutsallığı, bir insan hakkı olarak bu hakkı korumanın yanında uygulanmasını sağlamanın da devletler için bir yükümlülük olduğu vurgulanır. Barış talebi, temel sosyal ve siyasi haklarımız olan yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, dini inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü kadar eğitim, sağlık, çalışma hakkıyla da ilgilidir. Barış bu taleplerin karşılandığı ortamda yeşerir.

Savaş Sindirme Aracıdır

Çatışma ve şiddetin, nefret dili ve ötekileştirmenin egemen olduğu toplumlarda hak ve özgürlüklerin baskı altına alındığını, temel insani taleplerin karşılanamadığını yaşayarak da görüyoruz. Savaş, bir insan hakları ve demokrasi sorunu olarak topluma karşı kullanılan bir sindirme aracıdır. İktidar sahiplerinin ve belli bir kesimin kendi çıkarları için yarattığı düşmanlarına yönelttiği silahlar, aslında kendi halkına, geleceğine yöneltilmiştir. Savaşın halklara getirdiği ölüm, sefalet, açlık ve yoksulluktan başka bir şey değildir ve savaşta ölenler istisnasız yoksul halk çocuklarıdır. Emperyalist güçlerin, sermayenin ve onların bir aygıtı olarak iktidarların halkları birbirlerine düşürerek sağladıkları çıkarların yoksul halka dönüşü, kan, gözyaşı ve zulümden başka bir şey değildir.

Barışta Israrcıyız

Barışın getireceği insanca yaşam koşulları, savaş çığırtkanlarının zorbalığıyla örtülmeye çalışılsa da biz biliyoruz ki, barış; nefret söylemini, işçilerin hak taleplerini, güvencesizliği, kadın cinayetlerini, ırkçılığı ve ekonomik krizi bitirir. Bu nedenlerle barış hakkı mücadelesini sürdürmek, barışta ısrar etmek boynumuzun borcu ve sorumluluğumuzdur.

Barış Mücadelesini Büyüteceğiz

Savaşları körükleyenler; işçi sınıfını, eşit, özgür bir yaşam ve demokrasi için mücadele edenleri susturmak için her devirde çeşitli manipülasyon ve kullanışlı yalanlarla menzillerini genişletseler de bize düşen bu oyunu bozmak, barış mücadelesini büyütmektir; yoksa kapitalist düzen en iyi bildiği işi yapmaya devam edecek, kandan kâr elde etmeyi sürdürecektir.