Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı'yı Konuştuk

19/12/2019

Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk’ün anısına düzenlediğimiz “Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı” başlıklı panel sinevizyon gösteriminin ardından Genel Başkanımız Remzi Çalışkan’ın açış konuşmasıyla başladı.

Abdullah Baştürk'ün anısına düzenlediğimiz panelin moderatörü Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir yaptığı konuşmanın ardından Prof. Dr Oğuz Oyan, Doç.Dr.Aziz Çelik ve HDP Milletvekili Prof. Mithat Sancar söz aldı.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan konuşmasında şunları vurguladı:

Tüm yaşamını insanın insanca yaşamasına adayan, insanı ve insan onurunu yücelten, 12 Eylül faşizmine karşı DİSK davasında dimdik duran Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk’ü saygı ve sevgi ile anıyorum. 

Abdullah Baştürk bize sömürü karşısında direnmeyi, zulüm karşısında sessiz kalmamayı, egemen sınıfların baskısı karşısında baş eğmemeyi gösterdi.

Abdullah Baştürk ve arkadaşlarının önderlik yaptığı, sınıf ve kitle sendikacılığının Türkiye’deki en büyük örgütlü gücü olan Sendikamız 22 Nisan 1962’den günümüze hem emek hem de demokrasi mücadelesini vermeye devam ediyor. Hem emek hem demokrasi diyorum çünkü birinin olmadığı yerde diğeri de olmuyor.

OHAL ve sonrası yaşadığımız süreçte gerçekleşen uygulamalar karşısında işçi sınıfının kendisini savunacağı bir adalet ve hukuk zemini de ortadan kaldırıldı. Bunun da en somut örneğini haksız ve hukuksuz yere ihraç edilen üyelerimizin ve tüm ihraç edilenlerin hak arama mücadelesinde görüyoruz.

İşinden, aşından edilen üyelerimizin davaları bu hukuksuzluk duvarına çarpıyor. Hukukun olmadığı yerde ise “ihraç iade borsaları” gibi yeni oluşumlar devreye giriyor.

Yeni yönetim sisteminin ana karakterlerinden birisini de kamu yararının bir kenara bırakılması oldu. Bu anlayışın bir parçası olarak belediye işçileri de hak kayıpları yaşıyor, hakları olan ise verilmiyor.

Haksız, hukuksuz, eşitsiz bir KHK ile belediye şirketlerine ve kamu idarelerine geçişleri sağlanan işçilerin kadro hakları verilmedi ve 4+4 zulmüne mahkum edilerek toplu sözleşme hakları elinden alındı.

Prof. Dr. Oğuz Oyan İşsizlik sigortası fonunun yağmalanması, kıdem tazminatı hakkı ve işçi sınıfı üzerindeki vergi yüküne vurgu yaptı. İşsizlik sigortası fonunun işverenler tarafından kullanıldığını anlattı. “İşveren kayırmacılığının giderek büyüdüğünü, işverenlerin ödediği primlerden daha fazla teşvik aldığını söyledi.

Yeni Ekonomik programla getirilmesi düşünülen tamamlayıcı emeklilik sisteminin kıdem tazminatı fonunun yerine getirilmesinin düşünüldüğünü ifade ederek, yeni vergi paketiyle gelir vergisi tarifesi üzerinden işçi sınıfına yük bindirilmesinin devam ettiğini, sermaye vergilendiriliyormuş gibi düzenlenen yeni gelir vergisi tarifesinin aslında düşük ücretliler üzerindeki vergi tarifesini korumak amaçlı hazırlandığını, bunun ise dünyada örneği olmayan bir adaletsizlik örneği olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Aziz Çelik aldı ve şunları söyledi: Asgari ücret bugün önemli bir toplumsal mücadeledir. Sadece masa başında durarak çözülemeyecek bir sorundur. Bütün ücretleri belirleyen bir ücret olarak asgari ücret etrafında bir toplumsal mücadele örülmelidir. Abdullah Baştürk'ün mücadelesi bu anlamda bize yol göstermektedir.

Abdullah Baştürk'ün inanç ve kararlılığı DİSK'in kaderini değiştirmiştir. Sendikanın devasa sorunları karşısında Abdullah Baştürk'ün dediği gibi "koley" demeliyiz.

HDP Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar şunları ifade etti: Abdullah Baştürk’ü öğrencilik yıllarımda takip etmeye başladım, hayatını kaybettiğinde ise üniversitede asistandım. Mücadelesi bizleri derinden etkilemişti.

Milyonlar açlık sınırının altındayken nasıl oluyor da güçlü bir toplumsal muhalefet ortaya çıkmıyor? İktidar sadece zor aygıtlarıyla ayakta kalmıyor rıza üretmeyi de becererek bunu yapıyor. Bu rızayı ise savaş üzerinden alıyor. Bu ise emek mücadelesini ve toplumsal mücadeleyi zayıflatıyor. Muhalefetin bir araya gelmesini engelliyor.

Yoksulluk ve sömürü düzenine karşı güçlü ve ortak bir ses çıkarmalıyız, emek ve demokrasi mücadelesi arasında güçlü bir bağ kurmalıyız. Yaşadığımız bu dönemi aşmak için emek ve demokrasi mücadelesinin başarısı şarttır.

Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı'yı Konuştuk
Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı'yı Konuştuk
Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı'yı Konuştuk
Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı'yı Konuştuk
Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı'yı Konuştuk
Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı'yı Konuştuk
Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı'yı Konuştuk
Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı'yı Konuştuk
Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı'yı Konuştuk