Ankara Halk Ekmek Gerçekleri

01/07/2019

Son günlerde belediyelerde yönetim değişikliğine bağlı olarak belediye şirketlerinin yönetim değişikliği kapsamında kamuoyunda tartışmalar yaşanmaktadır. Bu tartışmalardan kaynaklı olarak Ankara Halk Ekmek A.Ş’deki sendikamız hissesi üzerinden sosyal medyada bazı paylaşımlarda bulunulduğu, sendikamızı ve yöneticilerimizi hedef alan ifadelerin yer aldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili gerçeklerin anlaşılması bakımından örgütümüzün bilgilendirmesine ihtiyaç duyulmuştur.

  • 1979 yılında dönemin belediye başkanı Vedat Dalokay’ın talimatıyla Ankara Belediyesi tarafından Ankara halkının ucuz ekmek ihtiyacını karşılamak, ekmek fiyatlarının kontrolünü sağlamak üzere bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Sendikamızın o dönemdeki yöneticileri Genel Başkanımız Abdullah Baştürk ve diğer yönetim kurulu üyeleri kurulacak bu şirketin amacını doğru bularak belediyede tahakkuk eden aidat karşılığı bu şirketin kurucu ortağı olmuştur. Şirkette ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi, Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği ve SS Ankara Tüketim Kooperatifi de kurucu ortaktır. Kurucu ortaklık nedeniyle o dönem anasözleşme gereği dokuz kişilik yönetim kurulunun iki yönetim kurulu üyeliği sendikamıza tahsis edilmiştir.
  • Öteden beri Ankara Halk Ekmek şirketi yönetim kurulunda sendikamızı temsilen Genel Sekreterlerimiz ve Mali İşler Daire Başkanlarımız Genel Yönetim Kurulunca görevlendirilmiştir. Sendikamızca “kurumsal olarak” görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri anılan şirkette sendikamızın hisselerinin korunması ile yükümlendirilmişlerdir. 
  • Büyük ortak Ankara Büyükşehir Belediyesi 1987 yılında, 2001 yılında ve en son 2018 yılında anasözleşme hükümlerine rağmen politik kaygılarla sendikamıza tahsis edilen yönetim kurulu üye sayısını ikiden bire indirmek üzere çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Örneğin 2001 yılında dönemin belediye başkanı Melih Gökçek’in konuyla ilgili özel talimat verdiği bilinmektedir. Üye sayısının düşürülmesine karşı 1987 ve 2001 yılında davalar açılmış, büyük ortak belediyenin girişimleri, alınan mahkeme kararları ile engellenmiştir. 2018 yılında şirket genel kurulunda alınan kararla yönetim kurulu üye sayımızın düşürülmesi işlemine yine dava açılmış, yargılaması devam etmektedir. 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde yönetim değişikliği sonrası yeni belediye yönetiminin şirket yöneticilerinin değiştirilmesi amaçlı yaptığı 17.06.2019 tarihli şirket genel kurulunda sadece kendisine tahsisli yöneticilerin seçimini yapmış, sendikamızın da içinde bulunduğu diğer hissedarlara tanınmış yönetim kurulu üyeliklerini yok saymıştır. Bununla ilgili olarak muhataplara ihtar çekilmiş bulunmaktadır. İşlemde düzeltme olmaz ise yeniden yargı yoluna gidilecektir.
  • Sosyal medyada sanki sendikamız bu şirkete yeni ortak olmuş ve bunu da gizlemiş gibi ifadelere rastlanılmaktadır. Oysa her Olağan Genel Kurul öncesi sunduğumuz çalışma raporlarında, iç ve dış denetim raporlarında sendikamızın bütün mal varlığı ile birlikte bu ortaklığa ait bilgiler de düzenli olarak üyelerimizle paylaşılmaktadır.
  • Ayrıca sosyal medyada basında çıkan anılan şirketteki yönetici ücretleri ile ilgili haberler üzerinden bazı eleştirilerde bulunulmaktadır. Basında yer alan fahiş ücretler, genel müdür ve yardımcılarına ilişkin ücretlerdir. Sendikamız tarafından görevlendirilmiş yönetim kurulu üyelerine şirketin diğer yönetim kurulu üyelerine olduğu gibi aylık brüt 6.000 TL huzur hakkı verilmektedir. Bu ücret, sendikamızı temsilen katılan yönetim kurulu üyesinin şahsi geliri olarak değerlendirilmeyip, yıllık gelir vergisi düşüldükten sonra kalanı sendika harcamalarında kullanılmaktadır. Bugün itibariyle şirketteki hissemiz, büyük ortağın sürekli olarak yaptığı sermaye artırımlarından dolayı %2.55’lere gelmiştir ve karar mekanizmalarında etkimiz de hissemizin düşüklüğü nedeniyle sınırlıdır.
  • Aslını esasını bilmeden ve araştırmadan yapılan sosyal medya paylaşımlarının en hafif deyimle iyi niyetli olmadığını ifade etmek zorundayız. Sendika üyelerinin aidatlarıyla oluşan bu değeri dün olduğu gibi bugünde şirket yönetim kurulundaki temsiliyetimizi korumaya devam ederek sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu yazımızdaki bilgilerin örgütümüzle paylaşılmasını rica ederiz.

                                                                                               

      

Ankara Halk Ekmek Gerçekleri