23 Haziran Kamu Hizmetleri Günü: Kamunun Ticarileştirilmesine Son Verin

23/06/2020

Birleşmiş Milletler 23 Haziran’ı Kamu Hizmeti Günü olarak kutluyor. 

Covid-19 pandemisine karşı yürütülen mücadelede kritik rolü nedeniyle kamu hizmetlerinin önemi bir kere daha ortaya çıktı. Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi ile halk sağlığının nasıl tehlikeye girdiğini, ticarileştirilen kamu hizmetlerinin nasıl niteliksizleştiğini tüm insanlık bir kere daha acı bir şekilde öğrendi.

Sağlık ve belediye hizmetleri başta olmak üzere kamu hizmetlerinin neo-liberal politikalar ile artık sürdürülemeyeceği gerçeği ortaya çıktı. Hatta bazı ülkelerde özelleştirilen kamu hizmetleri yeniden dönüştürüldü. 

Pandemi ile yaşanan bu acı deneyimi neo-liberal hükümetler anladı mı bilmiyoruz ama emekçiler anladı.  

Biz bir kere daha anlatalım; kar hırsınız yüzünden her şeyi mal ve meta olarak gördünüz; eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten doğal varlıklara kadar ticarileştirdiniz ama politikalarınız çöktü. Özelleştirme yarışına girdiğiniz sağlık sisteminiz çöktü, halk için değil kişisel servetinize servet katmak için geliştirilen onca teknolojik yatırımınız Covid-19 karşısında işlemez oldu, eğitime ve bilime ayıracağınız bütçeyi savaş ekonomisine yatırdığınız için aşı geliştirmede başarısız kaldınız.  Dünya ekonomisini yürütenler, kamu hizmetlerini ticarileştiren hükümetler, beş yüz bine yakın insanın yaşamını yitirmesinden siz sorumlusunuz.

Bu nedenle;

  • Yurttaşların temel haklarının yerine getirilmesinde önemli bir işlevi olan kamu hizmetlerinin; nitelikli, kaliteli ve sürdürülebilir olması için ticarileştirilmesine son verilmeli ve katılımcı bir tarzda geliştirilmelidir.
  • Kamu hizmetleri toplumun tüm üyeleri içindir. Kamu hizmetlerinde ayrımcılık olmaz. Bu yüzden kamu hizmetleri eşit erişime yönelik ilke ve değerlerle yürütülmelidir. Denetlenebilir ve şeffaf olmalıdır.  Toplumsal dayanışmayı ve kamu hizmetlerine erişimi zayıflatacak her türlü uygulamaya son verilmelidir.
  • Kamuda her türlü güvencesiz istihdam biçimlerine son verilmeli, kamu istihdamı arttırılmalı, güvenceli ve kadrolu çalışma olmalıdır. Eşit işe eşit ücret ilkesi sağlanmalıdır. Sendikal hak ve özgürlükler önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.