DİSK/Genel-İş EMAR Kadın Emeği Raporu Yayımlandı

DİSK/Genel-İş olarak kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırıların arttığı bu ortamda evde, sokakta, işyerlerinde, sendikalarda; toplumun her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi ve uygulanması için, eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşamın kurulması için verdiği mücadeleyi yükseltecek çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda kadın mücadelesine destek olmak ve kadın emeğinin görmezden gelinen sorunlarına dikkat çekmek ve görünürlüğünü artırmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da “8 Mart Kadın Emeği Raporu”muzu paylaşıyoruz.

 

Raporumuzdan Başlıklar:

 Türkiye’de İstihdamda Cinsiyet Açığı Yüzde 34,6!

 Her 10 Kadından Sadece 3’ü Çalışma Hayatında!

 İşçileşme Artıyor: Kadın İstihdamının Yüzde 73,5’i İşçi; Yüzde 1,8’i İşveren!

 Kamuda İstihdamının Sadece Yüzde 34’ü Kadın!

 Türkiye’de Kadın İşsizliği, AB ve OECD Üye Ülkelerinin 2 Katından Fazladır!

 Geniş Tanımlı Kadın İşsiz Sayısı 4,5 Milyon Civarıdır!

 12 Milyona Yakın Kadın; Ailevi ve Kişisel Nedenler ve Ev İşleri Dolayısıyla Çalışma Hayatına Katılamıyor!

 İstihdamdaki Kadınların Yüzde 30,8’i Kayıt Dışı Çalıştırılıyor!

 3 Milyon 248 Bin Kadın Sosyal Güvenceden Yoksun!

 


8 Mart Kadın Emeği Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayın (pdf)