Anayasa Mahkemesi’nden Üyelerimiz Lehine Yeni Hak İhlali Kararları

18/12/2020

667 SAYILI OHAL KARARNAMESİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK İŞTEN ÇIKARILAN BELEDİYE ALT İŞVEREN İŞÇİSİ ÜYELERİMİZİN İŞE İADE DAVALARININ KABUL EDİLMEMESİ HAK İHLALİ SAYILDI

Cizre ve Şırnak Belediyesi alt işveren şirketinde çalışırken 2016 yılında OHAL dönemi sırasında çıkarılan 667 sayılı KHK gerekçe gösterilerek Valilik OHAL bürolarının istemi üzerine iş akitleri feshedilen üyelerimiz sendikamızın verdiği hukuki destekle işe iade davaları açmışlardı.

Haklarında herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen terör örgütü irtibat ve iltisakı iddialı Valilik OHAL Bürosunun talebini dikkate alan yerel mahkeme açılan işe iade davalarını reddetmiş, itiraz üzerine Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi de yerel mahkeme kararını doğru bularak onaylamıştı.

Üyelerimizin hukuki mücadelesi sürdürülerek bu kez de bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi, 4.11.2020 tarihinde verdiği kararda, sadece belediyenin dosyaya gönderdiği belgelerle yetinilmemesi gerektiğine işaret ederek; “ 667 sayılı KHK'da, devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna Millî Güvenlik Kurulunca karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen işçilerin iş sözleşmelerinin feshedilmesi öngörülmüş ancak yargı mercilerinin denetim yetkisini kısıtlayan herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Bu bakımdan 667 sayılı KHK'nın 4. maddesi dayanak gösterilerek iş sözleşmesi feshedilen işçiler tarafından açılan işe iade davalarının esasının incelenmesini önleyen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır” gerekçesiyle ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE, KARARIN BİR ÖRNEĞİNİN YEREL MAHKEMENİN YENİDEN YARGILAMA YAPILMAK ÜZERE YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE karar vermiştir.

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/20601

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/25156

Anayasa Mahkemesi’nden Üyelerimiz Lehine Yeni Hak İhlali Kararları