Mücadele Sürüyor Genel-İş Büyüyor

01/02/2021

Sendikamız onurlu bir geçmişten aydınlık bir geleceğe yürüyüşünü sürdürüyor; Türkiye İşçi Sınıfının göz bebeği sendikalarından birisi olarak varlığını güçlenerek sürdürüyor.

Kendimizi kuruluş günümüzden beri bir işçi sınıfı örgütü olarak tanımladık. İşçiden başka kimseye güvenmedik; alın terini ve emek gücümüzü değerlerimizin en başına koyduk.

“Söz, yetki ve karar üyenindir” diyerek sendikamızda gerçek anlamda bir işçi demokrasisi kurduk.

İşçinin dinine, diline, mezhebine, etnik kökenine, siyasal görüşüne saygı gösterdik; bunları bir ayrım konusu değil zenginlik olarak değerlendirdik. Bizi birbirimize kenetleyen emek gücümüzdür dedik; bu temelde işçi sınıfı bilincini kendimize ilke edindik.

Böyle yaptığımız için işçinin sınıfının gerçek sendikası olduk. Ne siyasi partilerden ve gruplardan medet umduk ne işverene yaslanarak sendikacılık yaptık ne de devlet sendikacılığına pirim verdik. Tüm muhataplarımıza saygı gösterdik, onların da sendikamıza saygı göstermesini talep ettik.

Genel-İş’in kurucusu ve DİSK’in unutulmaz Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün ilkelerinin izinde sendikamızı en zorlu dönemlerden bugüne kadar getirdik.

Her türlü zorluğa rağmen, hem emeğimiz hem de eşitlik, adalet ve demokrasi için mücadele veriyoruz.

Küresel salgının Dünya işçi sınıfını vurduğu koşullarda Türkiye İşçi Sınıfını savunmaya devam ediyoruz. İşverenleri ve devleti uyarmayı sürdürüyor; işçi sınıfının korkulu rüyasına dönüşen Covid-19 salgınından işçileri korumak, onların sağlıkla çalışmasını ve güvenle yaşamasını sağlamak için mücadele ediyoruz.

Böyle yaptığımız için belediye işçilerinin güvenini kazanıyoruz; işveren ve siyaset baskısının ortadan kalktığı belediyelerde belediye işçisinin kutup yıldızı oluyoruz.

Böyle yaptığımız için Türkiye Sendika Hareketinin göz bebeği sendikalarından birisi ve Türkiye İşçi Sınıfının gücü oluyoruz.   

Bu sınıfsal ve sendikal güç bu sendikanın her düzeyde seçilmiş yöneticileri, Genel Başkanımız ve Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile şube başkanlarımız, işyeri temsilcileri ve üyelerimizin gücüdür.

Sendikal gücümüz Türkiye İşçi Sınıfının gücüdür ve gücümüz artmaya ve katlanmaya devam edecektir.

Yaşasın DİSK

Yaşasın Genel-İş