Sendikamızın Hukuki Mücadelesi Sonuç Verdi: Anayasa Mahkemesi'nden Sendikal Hak İhlali Kararı

04/12/2020

Anayasa Mahkemesi, 3 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile üyelerimizin sendikamızdan istifası için baskı yapan, e-devlet şifrelerini alarak istifalarını sağlayan  Marmaraereğli Belediyesi Başkan Yardımcısı hakkında soruşturma yürütülmesine izin verilmemesi dolayısıyla kaymakamlık işlemi ve bunu onaylayan mahkeme kararına karşı sendikamızın yaptığı başvuruda sendikal hak ihlal kararı verildi.

Çalışanlar Özgürce Sendika Kurabilmeli, Sendikaya Üye Olabilmeli

Kararın gerekçesinde; “Sendika hakkı, çalışanların özgürce sendika kurabilmesini, kendi özgür iradeleriyle herhangi bir kaygı taşımadan sendikaya üye olabilmesini ve sendikal faaliyette bulunabilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda 6356 sayılı Kanun’un 25. maddesi işçilerin sendikal faaliyetlerine önemli güvenceler sağlamaktadır. Anılan madde kapsamında işçilerin sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılmaları veya farklı işleme tabi tutulmaları yasaklanmıştır” denildi.

Kararda ceza soruşturmasındaki ayrıntılara dikkat çekildi. Başsavcılığın başvurucu sendika ile belediyenin sendikaya üye işçilerinin şikâyeti üzerine soruşturma başlattığı belirtilen kararda, “Belediye Başkan Yardımcısının bazı işçilerin e-devlet şifrelerini alarak onları sendika üyeliğinden çıkardığı, sendikadan ayrılmayan bazı işçilerin görev yerlerini değiştirdiği yönünde ifadeler mevcuttur. Temsilcinin açtığı işe iade davası sonucunda sendikal nedenlerle iş akdinin feshedildiği tespit edildiği gibi, diğer iki işçinin açtığı davalarda da aynı yönde tespitler yapılmıştır. Tüm bu hususlar birlikte ele alındığında soruşturma izni verilmemesinin ve buna yönelik itirazın reddine ilişkin kararın sendika hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülüklere uygun davranıldığını gösterecek yeterli gerekçe içermediği değerlendirilmiştir. Bu hâliyle kamu makamlarının soruşturmayı yürütüş biçimlerinin sendika özgürlüğüne yönelik müdahaleler bakımından caydırıcılığı sağlayacak nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

Kararda, devletin üstüne düşenin sendikal faaliyetlerin engellenmesi suçunun pozitif yükümlülüğü gereği olarak etkin soruşturma ve kovuşturma yapılmasını temin edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kararda bu gerekçeler sıralandıktan sonra devletin etkili soruşturma yapmamasının hak ihlaline karşı caydırıcılığı ortadan kaldırdığı ve  sendikal hakkın ihlal edildiği sonucuna varılarak, ihlalin idarenin soruşturma izni vermemesinden kaynaklandığı ve yerel mahkemelerin de ihlali gidermediğini vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi, sendikal hak ihlalini tescil ederek soruşturma izni verilmemesi yolunda karar veren yerel mahkemede yeniden yargılama yapılması için kararın Edirne Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.