Milyonlara Bütçe, Yüzde 1’e Değil!

22/10/2021

Ülkede ekonomi alt-üst olmuş durumdayken pandemi koşullarında daha da artan gelir adaletsizliği işçilerin yaşam şartlarını her gün daha da kötüleştiriyor. Artan gelir adaletsizliğinin başlıca nedenleri arasında işsizlik, düşük ücret politikası, vergide adaletsizlik, yüksek enflasyon, dövizdeki artış gibi birçok problemi saymak mümkündür.

İktidar ise, işçilerin yaşamasını zorlaştıran bu durumları düzeltmek yerine koşullarını daha da kötüleştirecek politikalar sürdürmeye ve kararlar almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı’na Üç Kata Kadar Vergi Artırma Yetkisi

Son olarak iktidar ittifakının oylarıyla meclisten geçirilen vergi düzenlemeleri ile TBMM’ye ait olan vergi salma hakkı gasp edilip, cumhurbaşkanına üç kata kadar vergi artırma yetkisi verildi.

Hazırlanan bütçe taslağına yaklaşık 1,5 trilyonluk gelir hedefi konuldu. Tabii ki bu gelir hedefi vergiler yoluyla en çok işçilerden tahsil edilecektir. Çünkü, işçiler gelir vergisi ödeyen sınıflar arasında açık ara öndedir. Ülkede en düşük gelire sahip olan işçiler, en yüksek oranda vergilendirilmektedir.

Bunun için meclisten geçen yeni vergi düzenlemelerinde, Cumhurbaşkanı’na başta ÖTV olmak üzere vergileri üç kata kadar artırma yetkisi verilmesi ile özellikle işçilerin ücretleri ve temel ihtiyaçları için aldıkları ürünlere konulan dolaylı, yüksek vergilerle bu gelir hedefinin karşılanması planlanıyor. Elbette tüm bunların üzerine, tepe taklak olmuş ekonominin bir sonucu olarak zam yağmurları da bütün kış etkisini artıracak gibi görünüyor.

Dolar Bütçeyi Şaşırttı

2022 için öngörülen ortalama dolar kurunun ise bizzat iktidarın talimatıyla Merkez Bankası tarafından yürütülen politikalar sonucunda şimdiden aşılması sonucu hazırlanan bütçe tasarısı gerçekliğini yitirdi. Çünkü bütçenin TBMM’ye geldiği günden bugüne kadar dolar arttıkça bütçede eriyor.

Öyle ki Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla 5 Eylül’de resmî gazete yayımlanan 2022-2024 Orta Vadeli Programda (OVP) 2021 sonu dolar kurunun 8,30 TL; 2022 ortalama dolar kurunun 9,27 TL; 2023 9,77 TL ve 2024 içinse 10,27 TL olacağı baz alınmıştı. Bugün dolar kuru 9,60’ı geçmiş durumdadır. 2024 hedefi olan 10,27 TL’nin de şimdiden aşılması an meselesidir.

Vergide Adalet, Gelirde Adalet

Ülkedeki vergi sorunu adaletsizce devam ederken, işçi sınıfının yaşam şartlarını da zorlaştırmaya devam ediyor. Maliye politikasında sürdürülen yanlış politikalar sonucunda bütçe için kaynak sağlama, sağlanan bu kaynaklarla ekonomik dengeye ulaşma, ekonomideki dengesizlikleri giderme, gelir dağılımı bozukluklarını en aza indirme, sosyal yapıyı güçlendirme amacı tamamen ortadan kalkmıştır.

İşçiler açısından vergi adaletinin sağlanması ekonomik ve sosyal refahları için oldukça önemlidir. Vergide adalet derken sadece vergilerin toplanmasındaki adalet değil, toplanan vergilerin nerelere, nasıl harcanması gerektiği hususu da vergide adaletin bir parçasıdır. Toplanan vergiler gelir adaletsizliğini gidermeye kamu yararı sağlamaya, eğitime, sağlığa yani işçilere ve emekçilere değil rant yaratan ‘mega projelere’, iktidar yandaşlarına ve sermayeye harcanmaktadır.

Emekten yana olmayan bir bütçe halkın ihtiyaçlarına cevap veremez!

Emekten yana bir bütçe için öncelikle;

  • Adaletsiz vergi politikası düzeltilmelidir. Çok kazanandan çok vergi alınmalı, ücretler üzerinden alınan adaletsiz vergilendirmeye son verilmelidir.
  • Bütçe dışı uygulamalara son verilmelidir. Fonlar bütçe disiplini içerisine alınmalıdır.
  • Aşırı ve kontrolsüz borçlanma yoluyla geleceğimizi ipotek altına alan uygulamalara son verilmelidir.
  • Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulmalıdır.
  • Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlanmalıdır.
  • Demokrasi tesis edilmeli, hukukun üstünlüğü sağlanmalıdır.

Vergide adaletsizliğe, zamlara ve gelirde adaletsizliğe karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu adaletsiz düzene karşı, sömürüye karşı örgütlenmeli, sendikalı olmalı, hakkımızı aramalıyız. Bir araya gelerek, omuz omuza vererek, örgütlenerek kazanabiliriz!