Tunceli Belediyesi İşçisi ZÜLFÜ ÇELİKDEMİR’in Ölümü Üzerine

21.02.2024

Tunceli Belediyesinde temizlik işçisi olan Zülfü Çelikdemir, 12 Ocak'ta çöp kamyonunda düşerek beyin kanaması geçirdi ve yaşamını yitirdi.

Zülfü Çelikdemir’in 12 Ocak’ta Cumhuriyet Mahallesi'nde tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından yola düştü ve beyin kanaması geçirdi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Çelikdemir, geçtiğimiz cumartesi günü yaşamını yitirdi.

Genel-İş Sendikası olarak ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor işçilerin sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olan yeterli önlem alınmadan yaşamlarının riske edilmesine neden olan belediye yönetimlerine de çağrıda bulunuyoruz: Emeğiyle var olan işçiler asla yalnız değildir, gerekli önlemler alınmadan işçilerin yaşamlarının ve sağlıklarının tehlikeye atılması kesinlikle kabul edilemez.

Bir işçinin ölümüyle sonuçlanan ihmalin takipçisi olmaktan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz ve ihmali ve kusuru olanlarla ilgili hukuki yollardan gerekenin yapılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Bu vesileyle aşağıdaki hususların yeniden altının çizilmesi gerektiği kanaatindeyiz:

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel ilkesi; iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasıdır.

Bu temel ilkenin bize söylediği eğer bir işyerinde işveren, “İşçi Sağlığı ve Güvenliği” tedbirlerini tam anlamıyla alırsa o işyerinde iş kazası olmaz. Oluyor ise mutlaka tedbir alınmamıştır ve bir veya birden fazla ihmal vardır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, işyerinde gerekli tedbirleri alması gereken, bundan sorumlu olan işverendir.

Çöp toplama işinde çalışan işçiler birçok tehlike ve riskle karşı karşıyadır.

Çöp toplama işi genellikle gece saatlerinde ve zaman baskısı ile yapılmaktadır. Bu nedenle bu işin yapılması sırasında bazı psikososyal riskler ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca işçiler çöp toplarken, çalışma ortamındaki fiziksel tehlikelere (titreşim, termal konfor şartları, gürültü, aydınlatma, kesici ve delici cisimler, soğuk ve sıcak nesneler, ağır yük kaldırma, indirme, çöp toplarken aracının arkasında durma gibi), kimyasal tehlikelere ve biyolojik tehlikelere (toz, toprak, gaz, duman, tehlikeli kimyasallar, bulaşıcı hastalıklar gibi) maruz kalırlar.

Bu psikososyal, fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere maruz kalan işçilerde güvensiz hareket ve davranışlar başlar.

İşveren, işçilerin bu çalışma temposunu ve koşullarını dikkate alarak; çöp toplamaktan başlayarak toplanan çöpün çöp aktarma istasyonuna boşaltımına kadar olan çalışma ortamındaki tüm tehlike ve riskleri belirlemek için, uzman kişilerle birlikte RİSK DEĞERLENDİRMESİ yapmalıdır. Gerekli olan tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadır.

Sonuç olarak; bütün iş kazaları risk değerlendirme çalışmaları yapılarak, meydana gelebilecek risklere göre uygun tedbirler alınarak önlenebilir niteliktedir. Bu bilinçle hareket etmek, meydana gelebilecek her bir iş kazası sonucu ölümü, "iş cinayeti" olarak ele almak ve işverenlerin her türlü tedbiri alması için bu çerçevede mücadele etmek en uygun hareket tarzı olacaktır.