1 Mayıs Alanlarını Doldurduk

02/05/2022

Bu yıl 1 Mayıs etkinlikleri Taksim Anıtı ziyaretiyle başladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, DİSK Genel Sektereri Adnan Serdaroğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı, DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Doğan ve Seyit Aslan ile DİSK üyesi sendikaların yöneticilerinden oluşan DİSK Heyeti, 1 Mayıs 1977'deki Taksim Mitingi'nde gerçekleşen katliamda yaşamını yitirenlerin anısına Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı. DİSK Heyeti,1 Mayıs Meydanı'nın işçi sınıfına yasaklanamayacağını belirterek "Taksim'de 1 Mayısları yaptığımız, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın, kardeşliğin, emeğin Türkiyesi'ni kuracağız" açıklaması yaptı.

           

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü son yılların en kitlesel katılımı ile Türkiye'nin dört bir yanında "Birlikte Değiştireceğiz! Emeğimizi, Haklarımızı, Geleceğimizi Ezdirmeyeceğiz!" sloganları ile kutlandı. 

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, 1 Mayıs öncesinde bir açıklama yayımladı ve şunları söyledi:

Belediye işçileri 60 yıldır Genel-İş’in bayrağı altında hakları için mücadele veriyor. 450 bine yakın belediye işçisi hâlâ ayrımcılık görüyor. Hakları çiğneniyor! Yok sayılıyor! Hâlâ ilave tediye haklarından bile yararlanamıyorlar. Bu haktan vazgeçmeyecek ve yılmadan söylemeye devam edeceğiz: "Belediye işçileri kamu işçisidir, ayrımcılık son bulsun haklarımız verilsin" diyoruz. Kadro ve İlave Tediye Hakkımızı İstiyoruz! Bizler adaletin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin yok sayıldığı ülkemizde insanca yaşam koşulları için ısrarlı talebimizi haykırmaya devam edeceğiz.

[...]Bu büyük buhranın üstesinden gelmek, dünya halkları ve emekçileri için bu yağma düzenine direnmek geleceğimizin, çocuklarımızın geleceğinin kurtuluşu için bir zorunluluktur. Bir kez daha tekrar ediyoruz ki işçinin emekçinin aş-iş mücadelesi, ekonomik olduğu kadar siyasal ve toplumsal bir meseledir. Bu nedenledir ki hem emek hem de demokrasi, eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Küçük bir azınlık için çoğunluğun hiçe sayıldığı bu düzenin ömrünü kısaltmak; işçilerin, emekçilerin birlik ve dayanışma ekseninde mücadeleyi yükseltmesiyle mümkün hale gelecektir.

Türkiye'nin her yerinde kitlesel olarak yapılan mitinglerden yaptığımız derleme şöyledir:

İstanbul Maltepe Mitingi’ne;  DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri, Araştırma Daire Başkanımız Nevzat Karataş, İstanbul Şubelerimizin başkan ve yöneticileri, DİSK üyesi sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, emek ve meslek örgütlerinin başkan ve yöneticileri, siyasi parti başkanları ve yöneticileri, Genel-İş’e ve DİSK’e üye diğer sendikaların üyeleri ile emek ve demokrasi bileşeni işçiler, emekçiler katıldı.

Mitingde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Gezi Davası tutuklamalarına değinerek başladığı konuşmasında, “Bizler başka bir düzen istiyoruz. Emeğin, kardeşliğin olduğu bir düzen. Başka bir düzen; tek adamın değil, üretenlerin düzenidir. Ülkemizin aydınlık geleceğini birlikte kuracağız. Hep birlikte bu meydanda söz verelim. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz. Hep birlikte değiştireceğiz. Yeni bir toplumsal düzeni kendi ellerimizle kuracağız. Yolumuz açık olsun. Yaşasın 1 Mayıs." dedi.

Ankara'da Tandoğan yapılan mitinge; Toplu Sözleşmeler Daire Başkanımız Çetin Çalışkan, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Ankara Şubelerimizin başkan ve yöneticileri, DİSK üyesi sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, emek ve meslek örgütlerinin başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri ile Genel-İş’e ve DİSK’e üye diğer sendikaların üyeleri, emek ve demokrasi bileşeni işçiler, emekçiler katıldı.

Mitingde konuşan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Gezi Davası’nda tutuklananları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Bu düzenin çarkları sermayeye, ucuz emek ve rantlar yaratmak üzere dönüyor. İğneden ipliğe her gün yapılan zamlarla, bu zamları yapanlar ‘bekleyin’ diyorlar. Faturalar, borçlar, mutfak beklemiyor. Elektriği kesilmiş milyonlarca insan neyi bekleyecek? Hayır beklemiyoruz, itiraz ediyoruz. Herkes duysun ki geçinmek istiyoruz. Yaşamak istiyoruz.” dedi.

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapılan Mitinge ise; Genel Sekreterimiz Şükret Sevgener, Örgütlenme Daire Başkanımız Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Şubelerimizin başkan ve yöneticileri, DİSK üyesi sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, emek ve meslek örgütlerinin başkan ve yöneticileri, siyasi parti başkan ve yöneticileri, Genel-İş’e ve DİSK’e üye diğer sendikaların üyeleri ile emek ve demokrasi bileşeni işçiler, emekçiler katıldı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, mitingde yaptığı konuşmada, “Bu ülkenin emekçileri, EYT’lileri, emeklileri, işsizleri, meydanlardan haykırıyoruz. Haklarımız için haykırıyoruz. Biz birlikte olursak kazanırız.” dedi. Tertip komitesinin birlikte okuduğu açıklamayla miting devam etti.

Hatay Mitingi'ne katılan Mali Daire Başkanımız Mehmet Güleryüz yaptığı miting konuşmasında, "İşçilerin en büyük gücü emeği ve bilincidir. Eşit, adil, demokratik ve emekten yana bir toplumsal dönüşüm için daha kararlı, daha örgütlü, daha dayanışmacı bir mücadeleyi hep birlikte öreceğiz. Bu acımasız düzen karşısında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Diyarbakır Mitingi öncesi üyelerimize seslenen Örgütlenme Daire Başkanımız M. Salih Doğrul konuşmasında, "Bizim emeğimizdir kentleri yaratan, biz yaşamı inşa ediyor, emek veriyoruz ve emeğimize sahip çıkıyoruz. Emeğe ve değerlerimize saldıran bu sistemi kabul etmiyoruz. Biz işçi sınıfıyız, emeğimizi sömüren bu düzene "yeter" diyoruz." dedi.

 

1 MAYIS 2022 MİTİNGLERİMİZDEN KARELER

İSTANBUL