İşverene Destek İşçiye Yük

29/07/2020

7252 sayılı yeni torba Yasa 28 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Sosyal medya kısıtlamalarıyla ilgili Dijital Mecralar Komisyonu kurulması ile birlikte işverenlere yeni destek paketi getiren yasa, iktidarın şaşırtmayan tercihi ile işçilere yeni yük ve zorlukları da içeriyor.

Nedir bunlar?

Öncelikle koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebeplerle 1 Temmuz’a kadar başvurusu yapılmış bulunan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerlerinde, kısa çalışmanın sona ermesinden itibaren SGK primleri 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonlarından karşılanacak. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı normalleşmenin faturası da işçiye çıkacak demektir. İşçinin işsizlik günleri için kullanılması gereken fonun işverenler lehine yeniden yağmalanması demektir.

Başka ne var yeni destek paketinde?

Fesih yasağı sürecek ama işverenin ücretsiz izne çıkarma hakkı her defasında üçer aylık sürelerle olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. Ücretsiz izne çıkartılan bir işçi neredeyse bir yıla varan süre boyunca ayda bugünkü değerlerle 1168 TL’ye mahkûm kalabilecek. Bilindiği gibi ücretsiz izine çıkarılan işçi, salgın döneminde çıkarılan yasal düzenlemeden önce buna rıza göstermezse iş akdinin feshi sayıp kıdem tazminatı, ihbar tazminatı haklarını talep edebiliyordu. Yayınlanan düzenlemeden sonra yaklaşık bir yıl boyunca bu hakkı gasp edilmiş olacak.

İşverene bir destek de Soma faciasından sonra rödovans usulüyle özel şirketlerde çalışırken işten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatlarının 6 yıl sonra Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından üstlenmesiyle sağlanmış oldu. Özel şirketlerin borcunu kamu üstlendi.

İfade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik sosyal medya kontrolünü düzenleyen maddelerle aynı yasada işverenlere destek, işçiye yük bindirmek tercih, bir seçimdir. Herhalde işçi sınıfı da bir tercih bir seçim yapacaktır.