Zorunlu Emekliliğin Kaldırılması Yetmez Belediye Şirket İşçilerinin Yaşadığı Bütün Hak Kayıpları Giderilsin, Kadro Verilsin!

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu Adına Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'ın "Zorunlu Emekliliğin Kaldırılması ve Belediye Şirket İşçilerine Kadro Verilmesi"ne ilişkin Açıklaması.

“Belediye şirket işçileri de kamu işçisidir; haklarımızı istiyoruz!” diyerek 2022 Eylül ayında başlattığımız kampanyada vurguladığımız ve her açıklamamızda ısrarla gündeme getirdiğimiz zorunlu emeklilik uygulamasının sonlandırılması konusu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü.

3 Kasım 2022’de, Ankara Ulus Meydanı'ndaki kitlesel basın açıklamamızı takiben Meclis’te grubu bulunan partilerle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde nihayet zorunlu emeklilik haksızlığının düzeltilmesi ve yaşan bu hak gaspının giderilmesi yönünde olumlu sayılabilecek gelişme haberi geldi:  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kamuoyuna zorunlu emekliliğin kaldırılacağına yönelik açıklama yapıldı ve “Emeklilikte Yaşa Takılanlarla” (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içinde zorunlu emeklilikle ilgili madde de komisyondan geçerek TBMM Genel Kurulu’na gönderildi.

Zorunlu emekliliğin kaldırılmasına yönelik bu değişiklik, yüzbinlerce işçinin zorla emekli edilmesinin engellenmesi açısından olumlu bir gelişme olmakla birlikte, yıllarca kadroya geçme hayali kuran ve bugüne kadar zorla emekli edilmiş binlerce taşeron işçi için ise hayal kırıklığı olmuştur. Zira bu işçiler, çalışma istek ve haklarına rağmen, şirketlere geçirildikten sonra emekli olmak zorunda bırakılmış ve dolayısıyla mağdur edilmişlerdir.

Şimdi soruyoruz!

Zorla emekli edilmiş olan bu işçilerin suçu neydi? Bu işçilerin yaşadıkları mağduriyeti nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? Bu işçiler büyük bir hak gaspına uğramış durumdadır. Biz belediye şirket işçisinin eşit, güvenceli ve kadrolu çalışma hakkının verilmesini, yaşanan hak kayıplarının giderilmesini istiyoruz. Çünkü belediye şirket işçileri de kamu işçisidir. Bu nedenle kadro onlar için hakkıdır. İlave tediye de diğer kamu işçileri gibi analarının ak sütü gibi hakkıdır.

Bu nedenle aşağıdaki taleplerimiz bir an önce sağlanmalıdır. 

  • Kamuda sözleşmeli, geçici, ücretli personel istihdamı yerine, kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
  • Belediye şirket işçileri kamu hizmeti yapmaktadır. Bu nedenle tüm belediye işçileri haklar konusunda eşit olmalı ve belediye şirket işçilerine de kadro ve ilave tediye hakkı verilmelidir.
  • İş güvencesi hakkı tüm çalışanları kapsayan bir hak olarak yeniden düzenlenmelidir. Eşit iş yapan kamu çalışanları arasında mali, sosyal ve özlük farklılıkları giderilmelidir.
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki norm kadro sınırlamaları kaldırılmalıdır.

Bir kez daha tüm ilgililere duyurmak istiyoruz ki; “Belediye şirket işçileri de kamu işçisidir; haklarımızı istiyoruz!” mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz ve işçi sınıfına yaşatılan tüm haksızlıklar ve mağduriyetler karşısında haklarımızı sonuna kadar savunacağız.