57 Yıldır Sen Yürürsün Rüzgar Yürür

17/04/2019

“En Güzel Tarih Seninle Başlar

Her Adımda Çözülür Karanlık

Sen Yürürsün Rüzgar Yürür”

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası, Genel-İş, 22 Nisan 1962 günü Mustafa Sığan, Abdullah Baştürk, Cemil Uludağ, Cemil Altan, Mustafa Büyükçeşme ve Bekir Büyükcan tarafından İstanbul’da kuruldu. Belediyelerin sıhhi tesisatçıları, tamircileri, marangozları, boyacıları bir araya gelerek Genel-İş’i örgütlediler, güçlerini işçi sınıfından aldılar.

Genel-İş kurulduğu günden bugüne bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak, işçi sınıfının ortak ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarının, toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her türlü baskı ve sömürünün ortadan kaldırılması için mücadele etmeye devam ediyor.

Genel-İş evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı, sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, güçlendirmeyi kendisine bir görev olarak görüyor. 

Genel –İş demokrasi dışı tüm yönetim biçimlerine karşı mücadele etmeyi emek mücadelesinin önemli bir parçası olarak görüyor. Bu yüzden üyeleriyle birlikte  her türlü demokrasi dışı girişim karşısında duruyor.

Genel-İş insan hakları ve barış mücadelesini sınıfının onursal bir görevi olarak görür.  Tüm dünyada barışın egemen kılınmasını amaçlar ve insanlık dışı uygulamalarla mücadele eder.  Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil, düşünce ve etnik yapı ayrımı gözetmez; özgür, eşit ve kardeşçe bir ortamda, aynı çatı altında barış içinde birlikte yaşamayı amaçlar.

Genel-İş’in kurulduğu tarihten bugüne amaç edindiği bu temel ilkeler mücadele hattımızı ortaya koyuyor.. 

57. Yılımızda da hayatı, baharı, emeği, eşitliği, adaleti, barışı demokratik bir Türkiye’yi örmeye devam edeceğiz.

57. yıl afişimizi PDF formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın. 

57 Yıldır Sen Yürürsün Rüzgar Yürür