“İnsanca Ücret, Vergide Adalet” için Bakanlıkların Önündeyiz!

26/12/2022

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yöneticileri, Konfederasyonumuzun “İnsanca Ücret Vergide Adalet İmza Kampanyası” kapsamında topladığı imzaları 23 Aralık 2022 Cuma günü saat 11.00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na teslim ettikten sonra saat 12.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki açıklamanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirilerek asgari ücretle milyonların yoksulluğa mahkûm edilmesi ve adaletsiz vergi sistemi protesto edildi. Basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve Alaaddin Sarı, Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu Üyeleri ile DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, DİSK üyesi sendikaların genel merkez ve şube yöneticileri de katıldı.

İşyerlerinde, meydanlarda toplanan binlerce imzanın Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edilmesinin ardından Bakanlığın önünde bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, imzaları Bakan ile yüz yüze görüşerek iletmek istediklerin ama bunun mümkün olmadığını söyledi. Çerkezoğlu; “Belli ki işçilerle bir araya gelmekten imtina edenlerin işçi sınıfına, emekçilere söyleyecek bir sözü de yok” dedi.

Az kazanandan az, çok kazanandan çok, kârın, rantın ve faizin vergilendirildiği adaletli bir vergi sistemi istediğimiz tekrar vurgulandı ve dört talebimizi sıralandı:

  • Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmelidir.
  • Vergi tarife dilimleri en az asgari ücret veya yeniden değerleme oranında artırılmalıdır.
  • İşverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da uygulanmalıdır.
  • Çağ dışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.