Büyüme Gerçeği: Sermaye Büyümüş, Emekçi Küçülmüş

TÜİK rakamlarına göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı üçüncü çeyreğinde %5,9 artmış. Yani ülke ekonomisi sözde büyümüş.

Peki, gerçekte büyüyen kim oldu, emekçiler mi?

Hayır!

Üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre emeğin payı %34,3’ten %32,2’ye gerileyerek 2 puan düşmüştür. Buna karşılık sermayenin geliri 3,2 artarak %47’ye yükselmiştir. Diğer bir deyişle azınlık olan sermaye için büyüme söz konusuyken emekçilerin geliri düşmüştür.

Kaynak: TÜİK

Nasıl oluyor da ülke büyürken yoksulluk yaygınlaşıyor, açlık artıyor, ücretler eriyor, halkın temel tüketim maddelerini elde etmesi olanaksızlaşıyor?

Sermayenin ve emeğin milli gelirden aldığı pay farklı. Sermaye emeğin payına göz dikerek kendisini büyütüyor.  2022 üçüncü çeyrekten 2023 üçüncü çeyreğe kadarlık 1 yılda işgücünün aldığı pay %30 da kalırken, emekçilere vergiler yüklenirken üretim üzerinden alınan vergiler düşmüş, sermayenin payı da artmıştır.