DİSK/Genel-İş ’21-‘22 Yıllığı Yayında!

06.06.2024

Türkiye’de ve dünyada 2021-2022 yıllarında gerçekleşmiş ve emekçileri ilgilendiren gelişmelerin derlendiği DİSK/Genel-İş ’21-‘22 Yıllığı yayımlandı.

“Emeğin Durumu” temasıyla yayımlanan DİSK/Genel-İş ’21-’22 Yıllığı kriz koşullarında hayatlarını sürdürmeye ve toplumsal zenginliği üretmeye çalışan işçi sınıfına ve mücadelesi önünde saygıyla eğildiğimiz büyük işçi önderi, kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk’ün anısına ithaf edildi.

Emekçiler için çalışma yaşamında, eğitimde, sağlıkta ve hayatın her alanında eşit ve sömürüsüz bir ülke kurma mücadelesi dün olduğu gibi bugün de DİSK/Genel-İş sendikasının temel mücadele hattıdır. Genel-İş tarafından hazırlanan bütün yayınlar da bu çerçevede ele alınarak ürüne dönüşmektedir.

Emek alanında üretim yapan akademisyenlerin ve DİSK/Genel-İş uzmanlarının katkılarıyla hazırlanmış olan yıllık, işçilerin gündemini ve sorunlarını toplum ve akademiyle buluşturmayı hedeflemektedir.

Yaşadığımız kriz ortamında toplumsal eşitsizlik berraklaşmış ve daha da derinleşmişken işçi sınıfı için daha iyi bir yaşamı örgütlemenin ve emek ve sendika mücadelesinin önemi bir kez daha görülmüştür.

DİSK/Genel-İş ’21-’22 Yıllığı da bu mücadelenin bir parçası olarak, ekonomik ve toplumsal kriz koşullarında emeğe yönelik saldırıları, işçi sınıfının kayıplarını tarihe not düşmek ve güçlü işçi direnişlerini biriktirip yarına aktarma sorumluluğunu taşımaktadır. 

İlkini OHAL’de “Emeğin Durumu” başlığıyla 2018’de; ikincisini ise “Salgında Emeğin Durumu” başlığıyla 2021’de yayınlanan Genel-İş Yıllığı’nın emek ve emekçiden yana, daha güzel bir dünya düşünü paylaşan herkes için başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır.


DİSK/Genel-İş ’21-‘22 Yıllığı'na erişmek için tıklayınız (pdf)
DİSK/Genel-İş ’21-‘22 Yıllığı Yayında!