İstanbul'u Var Eden Belediye İşçilerine Davet

02/07/2019

İSTANBUL’U VAR EDEN BELEDİYE İŞÇİLERİNİ YUVALARINA ÇAĞIRIYORUZ

Genel-İş, 22 Nisan 1962 günü Mustafa Sığan, Abdullah Baştürk, Cemil Uludağ, Cemil Altan, Mustafa Büyükçeşme ve Bekir Büyükcan tarafından İstanbul’da kuruldu. Neredeyse tamamı İstanbul Belediyesi’nde çalışan sıhhi tesisatçılar, tamirciler, marangozlar, boyacılar bir araya gelerek Genel-İş’i önce kurdular sonra var ettiler, güçlerini işçi sınıfından aldılar.

Genel-İş Tüzüğü’nün 74. Maddesine baktığınızda göreceksiniz: Genel-İş İstanbul Belediyesi’nde kuruldu:

Eski zamanlarda adı İstanbul Belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerinin artık yuvalarına dönmelerini bekliyoruz.

İşveren baskısı yok, parti baskısı yok, sendika dayatması yok; özgürce seçin, özgürce karar verin!

Hangi sendikaya seçerseniz seçin ama akılla ve bilinçle seçin.

İsterseniz ortaya seçim sandığı koyalım hangi sendikayı seçeceğinize oylarınızla siz karar verin.

MADDE–74
SENDİKANIN KURUCULARI:

Mustafa SIĞAN

İstanbul 1340, TC Samatya Merhaba Cad., No:4 İstanbul Belediye Fen İşleri’nde Marangoz,

Abdullah BAŞTÜRK

Yalova 1929, TC Florya Şenlikköy Cami Sok., No:34/A İstanbul Belediye Fen İşleri’nde İşçi,

Cemil ULUDAĞ

İnebolu 1930, TC Feriköy Al. Cad. İstanbul Belediye Fen İşleri’nde Tamirci,

Cemil ALTAN

İstanbul 1929, TC Çeşmekaya Cad. İstanbul Belediye Fen İşleri’nde Boyacı,

Mustafa BÜYÜKÇEŞME

İstanbul 1340, TC Çalıca Namazgâh Tantavi Çiftliği No:4 İstanbul Belediyesi,

Bekir BÜYÜKCAN

Konya 1341, TC İstanbul Cad. No:432 Konya Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nde İşçi 

DOĞRUSU DİSK/GENEL-İŞ

1962-1980 arasında kesintisiz olarak belediye işçilerinin hak ve hukukunu koruyan DİSK/Genel-İş 1980 askeri darbesini yapanlarca hedef tahtasında konuldu; faaliyetleri durduruldu.

Darbeciler üyelerini Genel-İş’ten ayırdılar, başka sendikalara zorla üye yaptılar. O sendikalara geçit vermeyin; güle güle deyin.

Belediye işçileri sendika, toplu sözleşme ve grev haklarıyla DİSK/Genel-İş çatısı altında tanıştılar; Genel-İş ile insan yerine kondular; Genel-İş ile işverenin karşısına dikildiler, işçi olduklarının bilincine vardılar.

DİSK/Genel-İş yeniden mücadeleye dönünce diğer sendikaların o güne kadar derin kış uykusunda oldukları ortaya çıktı.

O günden bugüne eğer o yılların geçici işçileri, vizeli çalışanları sendika üyesi olabildiyse;

Taşeron şirketlerde çalışan işçilerin yaşadığı haksızlık, hukuksuzluk, sendikasızlık hükümetlerin gündemine 1990’lı yılların başından beri girebildiyse;

Taşeron şirket işçileri adına davalar açıldıysa ve mahkemelerden muvazaa kararları, yani işverenin hile yaptığı kararları çıkarılabildiyse;

Taşeron şirket işçilerinin belediye şirketlerine geçişinde ilk günden beri yaşanan hukuksuzluklar gündeme getirildi ve bir kısmı çözülebildiyse;

Hükümetlere yaslanmadan, işverene yağ yakmadan, siyasi partilerin karşısında el etek divan durmadan belediye işçilerinin hakkı-hukuku sendika hakları, sınıf çıkarları savunulabildiyse;

DİSK/Genel-İş var olduğu içindir.

Yarım asırı aşkın mücadele geçmişine sahip olan Genel-İş, emek gücünün sömürülmesine karşı bilinçle yola çıkan işçilerin eseridir; işçiyi sömüren herkese ve her güce karşı yılgınlığa düşmeden akılla, bilinçle ve örgütsel gücüyle mücadele eder.

Genel-İş, sermayenin toplum üzerindeki sınıfsal egemenliğine karşı işçi sınıfını savunur, insanın ve doğanın sömürülmesine karşı mücadele eder.

Genel-İş, kapitalist toplumun yarattığı bireyci ve bencil kültüre, sömürüyü meşrulaştıranlara karşı işçi sınıfının dayanışmacı ve insana odaklı kültürünü öne çıkarır.

Genel-İş, işçi sınıfının sendikal örgütüdür. Kapısı her görüşten ve her özellikten işçiye açıktır.

Dil, din, ırk, etnik kimlik, siyasi görüş, cinsiyet ayrımları Genel-İş içinde silikleşir, işçi sınıfı kimliği öne çıkar.

Genel-İş, siyasi partilere saygı gösterir ama hiçbir siyasi görüşün şemsiyesi altına girmez. Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı temel ilkedir.

Genel-İş, mücadeleden korkmaz, mücadele edilmeden hak alınamayacağını kendi tarihinden bilir.

Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye işçi sınıfının baş eğmez güçlü sesi olduk.

DİSK/Genel-İş’e güç verin, DİSK/Genel-İş’ten güç alın!

   

EMEK Gazetesi 152. Özel Sayısını PDF formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.