1 Mayıs 2023 Bildirimiz

Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz...

Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz…

Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek…

Kavgamız Sürüyor; Yaşamı Yeniden Üretiyor, Sömürüsüz Bir Dünya, Demokrasi ve Adalet Mücadelesinden Vazgeçmiyoruz! 

Biz varız!

Biz işçileriz, biz belediye işçileriyiz; mutlu günlerde de acı günlerde de hepimiz için hizmet üreten, sokaklarımızı süpüren, bahçelerimizi güzelleştiren, işlerimize, sevdiklerimize ulaştıran, yangınları söndüren, depremle mücadele eden, parklarımızı yeşerten, şikâyetleri dinleyen ve çözüm üreten, kaldırımlarımızı döşeyen, çöplerimizi toplayan, apartmanlarımızı temizleyen BİZİZ!

Biz belediye işçileri de tüm emekçiler gibi insanca yaşamak, insanca çalışmak istiyoruz.

Çocuklarımız için yaşanabilir bir dünya ve ülke,

Nitelikli eğitim ve sağlık hizmeti,

Gülümseyerek, huzurlu sabahlara uyanacağımız günler,

Sömürüsüz ve şiddetsiz bir yaşam istiyoruz…

Bu isteklerimizin gerçekleşmesi için tüm işçilerin dayanışmasını ve birliğini sağlamalıyız.

Sendikamızla, örgütlü gücümüzle BİZ varız.

Biz işçiler, 1 Mayıs’ta alanlarda buluşuyoruz.

Diyoruz ki; SABIR TAŞI ÇATLADI!

Enflasyon rakamlarını takip edemez olduk,

Gençler işsizlik girdabından, emekliler evinden çıkamaz oldu,

Çocuk işçiler her yerde çalışır oldu,

Toplumun küçük bir kesimi olan belli bir sınıfsal zümrenin; yandaşların, çetelerin, rantçıların, fırsatçıların, emek hırsızlarının geliri artarken milyonlar yoksullaştı.

Diyoruz ki;

Bu adaletsiz düzene karşı 1 Mayıs’a!

Sendikal hak ve özgürlüklerimiz için 1 Mayıs’a!

Doğal afeti felakete çeviren, insan yaşamını öncelemeyenlere karşı 1 Mayıs’a      

Türkiye’de emeğin hakları ve özgürlüğü için demokrasiyi de adaleti de ancak bu ülkenin işçileri, emekçileri getirebilir.

Yurdumun mutlu günleri için; BİZ’ler emekten, demokrasiden, adaletten ve eşitlikten yana bir düzeni mutlaka ama mutlaka kuracağız.  

Taleplerimizle Haydi 1 Mayıs’a!

 • Herkese insan onuruna yaraşır iş istiyoruz.
 • Sendikal hak ve özgürlükler önündeki engeller kalksın istiyoruz.
 • Hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik ve demokrasi istiyoruz.
 • Gelir adaleti, güvenceli iş, özgür toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü istiyoruz.
 • Belediye şirket işçileri kamu işçisidir. Ayrımcılık son bulsun haklarımız verilsin istiyoruz.
 • Belediye şirket işçilerine kadro ve ilave tediye hakkımızı istiyoruz!
 • İnsanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz.
 • Eşit değerde işe eşit ücret istiyoruz.
 • Kamusal, nitelikli, parasız ve erişilebilir sağlık ve eğitim istiyoruz.
 • Savaşsız, şiddetsiz bir yaşam istiyoruz.
 • Ücretler üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını istiyoruz.
 • İstanbul sözleşmesini uygula, 6284’e dokunma!
 • ILO’nun işyerinde şiddete karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın istiyoruz.
 • Doğanın talanına son verilsin istiyoruz.
 • Hukuksuz olarak işinden edilenler işlerine geri dönsün istiyoruz.
 • Çocuk işçiliğine son verilsin istiyoruz!

Bildirimizi PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız (pdf)