Belediyelerin Dikkatine!

3 Haziran 2020

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından "işyerlerinde covid-19 ile mücadele" başlığı altında hem genel olarak hem de sektörel düzeyde salgına karşı alınacak önlemler konusunda yararlı belgeler hazırlandı.

Bu konuda aşağıdaki önerilen önlemleri belediye işverenlerinin, şubelerimizin, temsilcilerimizin, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının ve üyelerimizin bilgisine ve dikkatine sunuyoruz.

 

 Atık Toplama İşinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinde;Yeni Tip Koronavirüs Salgınından Korunmaya Yönelik Kontrol Listesi'ni

PDF formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

 

İşyerlerinde Yeni Tip Koronavirüsten Korunma Tedbirleri'ni görüntülemek için tıklayın.

İşyerlerinde Yeni Tip Koronavirüse Karşı Alınması Gereken Önlemler'i görüntülemek için tıklayın.

 

Beledi̇ye Atık Toplama İşi̇nde Faali̇yet Gösteren İşyerleri̇nde Yeni̇ Ti̇p Koronavi̇rüs ile

Mücadelede Di̇kkat Edi̇lecek Hususlar'ı görüntülemek için tıklayın. 

 

Belediyelerin Dikkatine!