EYT Düzenlemesi ile Zorunlu Emeklilik Yürürlükten Kalktı Ama Yetmez!

03/03/2023

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de bugün (03.03.2023) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Zorunlu Emeklilik Artık Yok!

696 sayılı KHK ile taşerondan belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilerin emekliliğini zorunlu hale getiren düzenlemenin büyük hak kayıplarına neden olması dolayısıyla Sendikamız uzun zamandır bu konuda mücadele ediyor ve bu haksızlığın giderilmesini talep ediyordu. Şimdi gelinen noktada Kararnamede yer alan kanun düzenlemesiyle; “kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı”.

Zorunlu Emekliliğin Kaldırılması Yetmez, Belediye Şirket İşçilerinin Yaşadığı Bütün Hak Kayıpları Giderilsin, Kadro Verilsin!

Zorunlu emekliliğin kaldırılmasına yönelik bu değişiklik, yüzbinlerce işçinin zorla emekli edilmesinin engellenmesi açısından olumlu bir gelişme olmakla birlikte, yıllarca kadroya geçme hayali kuran ve bugüne kadar zorla emekli edilmiş binlerce taşeron işçi için ise hayal kırıklığı olmuştur. Zira bu işçiler, çalışma istek ve haklarına rağmen, şirketlere geçirildikten sonra emekli olmak zorunda bırakılmış ve dolayısıyla mağdur edilmişlerdir.

Bu işçiler büyük bir hak gaspına uğramış durumdadır. Biz belediye şirket işçisinin eşit, güvenceli ve kadrolu çalışma hakkının verilmesini, yaşanan hak kayıplarının giderilmesini istiyoruz. Çünkü belediye şirket işçileri de kamu işçisidir, kadro onlar için haktır.

Bu nedenle aşağıdaki taleplerimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu mücadeleyi de zorunlu emeklilikte olduğu gibi kazanıma dönüştüreceğiz.

  • Kamuda sözleşmeli, geçici personel istihdamı yerine, kadrolu güvenceli istihdam sağlansın.
  • Belediye şirket işçileri kamu hizmeti yapmaktadır. Bu nedenle tüm belediye işçileri haklar konusunda eşit olmalı ve belediye şirket işçilerine de kadro ve ilave tediye hakkı verilsin.
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki norm kadro sınırlamaları kaldırılsın.

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un öne çıkan ayrıntılarını şöyle sıralayabiliriz:

  • 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.
  • EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.
  • Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek. Ancak prim gün sayılarıyla ilgili hak kaybı varlığını sürdürüyor.
  • Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.
  • Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ya yapılabilecek.