Vergide Adalet Olmadan Ücrette Adalet Olmaz

10/12/2020

DİSK Yönetim Kurulu’nun, belirlenecek 2021 asgari ücreti için “Vergide Adalet Olmadan Ücrette Adalet Olmaz!  Asgari Ücret Tümüyle Vergiden Muaf Olsun!” talepli basın açıklamaları DİSK Bölge Temsilciliklerinin bulunduğu illerde yapıldı. 

Türkiye’nin dört bir yanında il vergi daireleri önünde gerçekleştirilen DİSK etkinliklerinde asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir düzeye yükseltilmesini ve vergiden muaf tutulması istendi. vergi adaletsizliğine dikkat çekildi. Asgari ücretten yapılan vergi ve diğer kesintilerin asgari ücretin niteliği ile bağdaşmadığının vurgulandığı etkinliklerde dolaylı-dolaysız vergi ve diğer kesintilerine dikkat çekildi.  İşçilerin eline brüt asgari ücretin sadece yüzde 67’sinin net harcanabilir ücret olarak geçtiği, kazandığı her üç liradan birinin vergilere ve kesintilere gittiği vurgusu yapıldı.

İstanbul

İstanbul Vergi Dairesi önü, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Asgari ücrete vergi muafiyeti ve sigorta prim desteği sağlanarak şu anki mevcut asgari ücret net olarak ödense bile asgari ücretlinin eline geçecek rakam 2 bin 943 TL olacaktır, yani 620 TL daha fazla alabilecektir asgari ücretli. Sosyal devletin gereğini yapmak,  asgari ücretten alınan vergiyi kaldırmak, ülkeyi yönetenlerin, siyasi iktidarın açıkça sorumluluğudur. Ülkeyi yönetenler birçok zaman kavramakta zorluk çektikleri şu gerçeği kabul etmelidir: Rakamlarla oynayarak gerçekler değişmez. Gerçekleri değiştirmek için tercihlerin değişmesi gerekmektedir. İşverenlerin devasa vergi teşvikleri aldığı bir ülkede, asgari ücretten vergi alınmamalıdır. Çağdışı damga vergisine son verilmelidir. Vergi dilimlerinde adalet sağlanmalıdır. SGK işveren primleri destekleniyorsa, işçi primleri de desteklenmelidir."


Ankara  

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği önü,  DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün: “İşçilerin eline daha para geçmeden ücretinden doğrudan kesintiler yapılmakta, işçiler bu doğrudan kesintilerle de kurtulamamaktadır. Asgari ücretli bir işçinin brüt ücretinden damga vergisi, gelir vergisi, primler ile KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler de hesaba katıldığında bin TL’ye yakın bir kesinti olmaktadır. 2020 yılında ilk vergi dilimi asgari ücretin 7,5 katına geriledi."


İzmir

SGK İzmir İl Müdürlüğü önü, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı: “Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. Asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmalıdır."


Antalya

Antalya Vergi Dairesi önü, DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Vedat Küçük: “Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalı. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalı. Asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalı.”


Kocaeli

Kocaeli Vergi Dairesi önü, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük: “2021 asgari ücreti Covid-19 salgınının hanelere getirdiği yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır.”


Gaziantep

DİSK Gaziantep Bölge Temsilciliği, DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü: “Dolaylı-dolaysız vergi ve diğer kesintileri dikkate aldığımızda işçinin eline brüt asgari ücretin sadece yüzde 67’si net harcanabilir ücret olarak geçmektedir. Yani işçinin kazandığı üç liranın biri vergilere ve kesintilere gitmektedir. Asgari ücretli bir işçinin brüt ücretinden damga vergisi, gelir vergisi, primler ile KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler de hesaba katıldığında 1000 TL’ye yakın bir kesinti olmaktadır."


Edirne

Edirne Vergi Dairesi önü, DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Salim Şen “Sosyal devletin gereğini yapmak, asgari ücretten alınan vergiyi kaldırmak ülkeyi yönetenlerin, siyasi iktidarın sorumluluğudur. Bunun yanında asgari ücretin tanımı gereği, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden de vergi alınmamalıdır. Vergide adaletin temeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasıdır. Ancak işçi sınıfının uğradığı bir başka vergi adaletsizliği de vergi dilimlerinden doğmaktadır. Mevcut sistemle adalet dilim dilim doğranmaktadır.” 


Diyarbakır

Diyarbakır Defterdarlığı önü, DİSK Diyarbakır Bölge Temsilcisi Hasan Hüseyin Eroğlu: “Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır. Brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti Kovid-19 salgınının hanelere getirdiği yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır.”


Eskişehir

Tepebaşı Vergi Dairesi önü, DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay Ayaz: “2021 asgari ücreti Covid-19 salgınının hanelere getirdiği yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır.”


Kayseri

Kayseri Vergi Dairesi önü, DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam:  “Asgari ücretli bir işçinin brüt ücretinden damga vergisi, gelir vergisi, primler ile KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler de hesaba katıldığında bin TL'ye yakın bir kesinti olmaktadır. Yani 2 bin 943 TL brüt asgari ücretin yalnızca bin 960 TL'si işçinin eline harcanabilir olarak geçmektedir. Bir başka ifadeyle asgari ücretli işçi yılın 122 günü vergi ve diğer kesintiler için çalışmaktadır.”

  

 

Vergide Adalet Olmadan Ücrette Adalet Olmaz