EPSU: İnsana Yaraşır İş İçin Yeni Bir Sosyal Sözleşme

07/10/2020

Pandemi hem kamu hem de özel sektörde çalışan işçiler için büyük zorluklar yarattı.

Ama aynı zamanda karı insanlara göre önceleyen bir sistemdeki bu önemli zayıflıkları durdurmak ve kabul etmek ve yeniden inşa etme fırsatı için bir an yarattı.

İşte bu yıl Dünya İnsana Yakışır İş Günü tam olarak bununla ilgili: İyileşme ve Güçlenme İçin Yeni Bir Sosyal Sözleşme.

Avrupa Konseyi, AB'de işsizliği önlemek için hızlı ekonomik yatırımlarla 60 milyon işçiye yardımcı olması gereken AB iyileştirme planını haziran ayında kabul etti. Fakat daha iyi bir yapı oluşturmak için, fonların yalnızca iş yaratmak için yatırım yapmaya değil, sendikaların tam katılımıyla nitelikli işler yaratmaya da yatırılmasını sağlamak böylece de işçilerin çıkarlarını korumak gerekir.

Bu kriz kamusal sağlık sistemlerine, sağlık ve bakım çalışanlarına her şeyden çok bağlı olduğumuzu gösterdi. Ayrıca, personel kıtlığı, kötüleşen çalışma koşulları ve giderek artan ihtiyaçlar nedeniyle zaten sorunlu olan sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturdu. Özellikle bakım işlerinde, çoğunlukla kadın işçiler az ücret alıp çok çalışıyorlar.

AB kurtarma fonları, sağlık ve bakım çalışanlarına toplumdaki rolleri için ödeme yapılmasını ve tanınmasını ve personel kıtlığı ve çalışma koşulları ile ilgili sorunların ele alınmasını sağlamalıdır. Kamu hizmetlerinin finansmanı ve yatırımı artık toplum için bir masraf olarak tasvir edilemez.

Koronavirüs krizi, on yıllık kemer sıkma, kesintiler ve kurumsal açgözlülükten sonra topluluklarımızın ne kadar kırılgan olduğunu ortaya çıkardı. Gelecekteki krizlere karşı daha dirençli olacaksak, sosyal koruma sistemleri, belediyeler ve diğer kamu hizmetleri ve bağlı oldukları işçiler için önemli miktarda finansmana ihtiyaç vardır.

Yeşil ekonomiye geçerken kimsenin geride kalmamasını sağlayacak olan Adil Geçiş Mekanizması için de daha fazla paranın sağlanması gerekiyor. Bu değişim şüphesiz daha iyi bir yapı oluşturmanın önemli bir yoludur, ancak Adil Geçiş Mekanizmasındaki kesintiler ve yeniden inşa için yeterli fon olmaması sonucunda milyonlarca işçi işini kaybedebilir.

ITUC, bakım işine yatırımı teşvik etmek ve bakım çalışanlarının ücretlerinde artış talep etmek için 29 Ekim'i resmi bir eylem günü haline getiriyor. Bu çerçevede, EPSU bu yıl, salgının ötesinde sağlık ve bakım için mücadele etmek amacıyla 26-30 Ekim tarihleri arasında Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Avrupa Eylem Haftası düzenliyor.

EPSU: İnsana Yaraşır İş İçin Yeni Bir Sosyal Sözleşme