Kadıköy Belediyesi Şirketi KASDAŞ ile Sendikamız Arasında İmzalanan TİS Sürecine İlişkin Açıklamamız

BASIN VE KAMUOYUNA

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu'nun Kadıköy Belediyesi Şirketi KASDAŞ ile Sendikamız Arasında İmzalanan TİS Sürecine İlişkin  Açıklamasıdır

Kadıköy Belediyesi şirketi olan KASDAŞ ile Sendikamız arasında yaklaşık 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Sendikamız 16.02.2021 tarihinde greve çıkmıştır. Belediye yetkilileri ile Sendikamız arasında devam eden görüşmeler sonucunda varılan anlaşma neticesinde yasal grevimiz 18.02.2021 tarihinde sona ermiş, toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Yapılan anlaşma ile üyelerimize mali, sosyal ve idari haklar bakımından  çok önemli kazanımlar sağlanmıştır.

Toplu sözleşmenin kazanımlarına geçmeden önce kimi konularda kamuoyunu bilgilendirmeyi zorunluluk olarak görüyoruz.

Bilindiği üzere AKP hükümetinin çıkarmış olduğu 696 sayılı KHK ile belediyelerde taşeronda çalışan işçiler, 1 Nisan 2018 tarihinde belediye şirketlerine geçiş yapmıştır. Aynı KHK ile geçiş yapan işçilerin mali ve sosyal hakları yaklaşık 2,5 yıl boyunca yasa ile sınırlandırılmış, işçiler %4+4 ücret zamlarına mahkûm bırakılmış ve özgür toplu iş sözleşmesi hakları engellenmiştir.

Kadıköy Belediyesi taşeronlarında çalışan yaklaşık 2100 işçi de belediye şirketi olan KASDAŞ şirketine geçiş yapmıştır. KASDAŞ şirketinde KHK’dan önce otoparklarda çalışan yaklaşık 110 üyemiz var iken Sendikamız burada bir dönem toplu sözleşme de imzalamıştır. Sonrasında KHK’nın yasal engellerine rağmen Sendikamız 2019 yılında toplamda 2300 üyemizi kapsayan ikinci dönem toplu iş sözleşmesi imzalamış, bu toplu iş sözleşmesinde yasal engellere rağmen üyelerimizin mali ve sosyal hakları iyileştirilmiştir. Bu toplu iş sözleşmesinin en önemli kazanımı haftalık 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi olmuş ve üyelerimize maaşlarına yansıyan önemli bir kazanım elde edilmiştir. 696 sayılı KHK’nın getirdiği yasal engellerin 1 Temmuz 2020 tarihinde sona ermesi ile birlikte tüm ülkedeki belediye şirketlerinde olduğu gibi KASDAŞ’ta da gerçek anlamda ilk defa özgür toplu iş sözleşmesi yapma hakkı elde edilmiştir.

Sendikamız tüm Türkiye’de uzun yıllara dayanan taşeron düzeninin ortaya çıkardığı sorunları bu ilk toplu iş sözleşmeleri ile önemli oranda çözecek kazanımlar elde etmiştir. Bu sorunların başında, düşük ücretle çalışma, işçiler arasında bulunan ücret adaletsizliği ve düşük sosyal haklar gelmektedir.

KASDAŞ şirketinde sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde de üyelerimizin bu talepleri en öncelikli konu olarak gündemde tutulmuştur.

Sendikamızın toplu iş sözleşmesi politikası gereği; işverenlerle yapılan toplu görüşmeler şube başkanlıklarımız eliyle yürütülmekte, uyuşmazlık ortaya çıktığında ise Genel Merkezimiz devreye girerek katkı vermeye çalışmaktadır. Sendika Genel Merkezimiz;  İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şubemiz’in talebi doğrultusunda grevin başladığı ana kadar toplu görüşmelere müdahil olmamış, yine Şubemizden gelen talep doğrultusunda grev başladıktan sonra işverenle yapılan toplu görüşmelere müdahil olmuştur. Yaklaşık 3 gün süren yoğun müzakereler sonucunda gelinen son aşama şubemiz ile paylaşılmış ve Genel Merkez olarak gelinen noktada toplu iş sözleşmesinin imzalanması gerektiği kararını vermiştir.

Sendikamız, pandemi koşulları altında halk sağlığına duyduğu sorumluluğu da göz önünde bulundurarak ve müzakerelerin artık daha fazla sürme imkânının ortadan kalkması nedenleriyle bu kararı almıştır.

Tüm bu açıklamalar ışığında, KASDAŞ’ta imzaladığımız ve 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ilk özgür toplu sözleşmemiz ile elde edilen haklar ve sonuçların bir kısmı şu şekildedir:

  • En düşük yevmiye 106,30-TL’den (net 76-TL), 161,14-TL’ye (net 115,20-TL) yükselmiştir.
  • En düşük çıplak aylık ücret 3188-TL’den (net 2279-TL), 4834-TL’ye (net 3456-TL) yükselmiştir.
  • Herkesin aldığı aylık sosyal yardımlar toplamı net 1164-TL’den net 1600-TL’ye yükselmiştir.
  • İkramiyeler 10 günden 30 güne çıkarılmıştır.
  • İlk defa toplu iş sözleşmesi ile günlük kıdem zammı, iş riski primi, aylık sosyal yardım, giyim yardımı, yılbaşı yardımı, yıllık izin yardımı elde edilmiş, mevcutta olan bayram yardımı, çocuk yardımı, aylık yakacak yardımı, eğitim yardımı miktarları önemli oranda arttırılmıştır.

Tüm bu kazanımlar sonucunda aylık herkese ödenen sosyal yardımlar dahil (bekar işçi) en düşük maaş net 3663-TL’den net 5275-TL’ye yükselmiştir.  İkramiye dahil (bekar işçi) en düşük maaş ise net 3726-TL’den 5564-TL’ye yükselmiştir. Bu ücretlere kıdem zammı, iş riski, çocuk yardımı ve yıllık verilen sosyal yardımlar dahil değildir.

Gelinen aşama çok önemli olmakla birlikte yeterli olmadığının bilincindeyiz. Üyelerimizin alın terlerinin karşılığını tam olarak alması ve  üyelerimizin hak ettikleri ücretlere ulaşmaları için gerekli mücadeleyi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğimizin bilinmesini ister, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

 GENEL-İŞ  GENEL YÖNETİM KURULU