Yüzde 1’lik Zengin Kesim Dünya Malının Yarısına Sahip

Pandeminin ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için başlatılan para basma furyası dünyadaki dolar milyoneri sayısını arttırdı. 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada dolar milyoneri sayısı 56.100.000 kişiye çıktı. Son 12 ayda milyoner sayısı 5.200.000 kişi arttı. Dolar milyoneri unvanı kazananların yaklaşık üçte biri ABD vatandaşı.

Dünyada Eşitsizlik Arttı

Zengin azınlığın karşısında ise milyarlarca yoksul var. Dünyadaki tüm yetişkinlerin %55 inin, yani 2,9 milyar kişinin net varlığı 10.000 doların altında. Afrika kıtasının bu pastadan aldığı pay sadece 4,9 trilyon dolar. Kuzey Amerika’nın, yani ABD ve Kanada’nın payı ise 136.3 trilyon dolar. Bu iki ülkedeki toplam hane halkı servetindeki bir yıllık artış 12,4 trilyon dolara, Afrika’daki toplam servetin neredeyse üç katına yakın.

Kuzey Amerika’dan sonra en zengin kıta 103,2 trilyon dolarla Avrupa. Çin dışındaki Asya Pasifik ülkeleri 74,3, Çin ise 74,9 trilyon dolarlık servetin sahibi. Hindistan 12.8, Latin Amerika ise 10.9 trilyonluk servet barındırıyor.

İsviçre'de her 100 kişiden 15'i milyonerken, Türkiye'de ise bin kişiye 2 milyoner düşüyor.

Dünya nüfusunun yüzde 1,1’ine denk gelen dolar milyoneri 56,1 milyon kişinin toplam servetten aldığı pay yüzde 45,8’e yükseldi.

Dünya nüfusunun yüzde 55’ini oluşturan 10 bin dolar altı servete sahip 2,9 milyar kişinin toplam servetten aldığı pay ise yüzde 1,3’te kaldı. Bu kesimin toplam serveti 5,5 trilyon dolar oldu.

Sosyal Tahribat Artıyor

Son 40 yılda gelir ve servet dağılımı eşitsizlikleri daha önce hiç görülmemiş ölçüde artıyor. Artan eşitsizlik ise sadece ekonomik değil, sosyal ve siyasal sorunları da derinleştiriyor, emekçilerin, işsizlerin, güvencesiz çalışanların karşılaştığı sorunlar artırıyor. Gelir eşitsizliği ücretsiz ve eşit olması gereken kamusal hizmetlerden işçi sınıfının giderek daha az yararlanmasına, işçi sınıfının temel ihtiyaçlarını karşılamadığı ve sağlık hakkından eşit yararlanamadığı için sağlık sorunlarının artmasına, işçi sınıfı çocuklarının daha niteliksiz eğitim almalarına neden oluyor.

Eşitsizlik Demokrasiye de Zarar Veriyor Bilime de

Gelir ve servetin az sayıda kişide toplandığı ülkelerde demokratik kurumlar ve demokratik karar alma mekanizmaları üzerinde ciddi tahribat gözlemleniyor. Yine eşitsizliğin arttığı toplumlarda bilime itibar edilmiyor. Melbourne Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre; bir toplumda eşitsizlik oranı yüzde 1 arttığında, bilime ve bilim insanlarına itibar etme oranı yüzde 1,5 oranında azalıyor.

Eşitsizlikleri Üreten Kapitalizm

Kapitalizm eşitsizlikler ve çelişkiler üzerine kurulu bir düzendir. Toplumsal üretim araçlarının mülkiyetine sahip sınıfın üyelerinin sayısı arttıkça mülksüz sınıflar da kalabalıklaşmaktadır. Mülk sahibi sınıflar arasında da bir piramit söz konusudur. Piramidin tepesinde dünya nüfusunun yüzde 1’lik dilimini oluşturan egemen sınıflar bulunmaktadır. Bu en zengin yüzde 1’lik kesim ise dünya malının yarısına sahip.