Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık

28/07/2020 

Yaşamı boyunca Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın eşitlik, özgürlük ve sınıfsız-sömürüsüz bir dünya mücadelesinde aydın sendikacı olarak saf tutan; halkların barış, kardeşlik ve birlik içinde yaşamasını yaşam ilkesine dönüştüren, Türkiye işçi sınıfının ve belediye işçilerinin başını öne eğdirmeyen; yaşam ve mücadele ilkelerinin izinde yürüdüğü nice DİSK’li gibi kavganın ortasında ve görevi başındayken aramızdan ayrılan DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel-İş Genel Başkanı Mahmut Seren’i aramızdan ayrılışının 13. yılında Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki mezarı başında düzenlenen törenle sevgi, saygı ve özlemle andık.

Anma törenine Mahmut Seren’in eşi ve ailesi, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, DİSK eski Genel Başkanı ve CHP Milletvekili Kani Beko, Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Sosyal-İş Genel Başkanı Mustafa Ağuş, Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Sendikamızın Ankara Şube Başkan, yönetici ve üyeleri ile DİSK üyesi sendikaların yönetici ve üyeleri katıldı.

Anmada açış konuşmasını yapan Genel Sekreterimiz Şükret Sevgener, DİSK Genel Başkan yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Mahmut Seren’in yürüttüğü mücadele dolu yaşantısı önünde saygıyla eğildiklerini belirtti. Konuşmasının ardından anmaya katılanları saygı duruşuna davet etti.  Saygı duruşu sonrası konuşmasını yapmak üzere sözü Genel Başkanımız Remzi Çalışkan’a verdi.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Mahmut Seren’in mücadele dolu yaşantısına değindiği konuşmasında şunları söyledi: “Bütün yaşamını işçi sınıfı mücadelesi için, eşitlik, barış, demokrasi mücadelesi için adanmış bir yaşam. Sınıfsız sömürüsüz bir dünya için en ön saflarda mücadele veren bir önderdi Mahmut Seren. O sendikamızın en zor dönemlerinde cesaretli ve kararlı adımlar attı. Yeniden yapılanmanın mimarı oldu. Sendika içerisinde birliği bütünlüğü ve kardeşliği aşıladı. O mücadeleye sevgisini ve paylaşımını kattı.”

Ülkede emeğin ve demokrasinin yoğun saldırı altında olduğunu ifade eden Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, “Hukukun ve adaletin olmadığı,  kayyımların olduğu, sendikal hak ve örgütlülüğe saldırıların olduğu, alın terine saldırıların olduğu, esnek güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığı,  kıdem tazminatına yönelik saldırının olduğu karanlık bir dönemi yaşıyoruz. Bugün Mahmut Başkan’ın mücadele çizgisinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Biz her zaman diyoruz sendikal mücadele emek mücadelesidir ama aynı zamanda demokrasi mücadelesidir. Bugün ihtiyaç daha fazla mücadele ve daha güçlü örgütlülüktür. Biz Abdullah Baştürk’ün ve Mahmut Seren’in mücadele çizgisinde yürümeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi asla geri düşürmeyeceğiz. Sizlerin zor şartlarda vermiş olduğunuz mücadeleyi bugün daha da ileri götüreceğiz” dedi.  

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Mahmut Başkan bütün yaşamını işçi sınıfı, emek, demokrasi, eşitlik, adalet mücadelesine, adamıştı. Önderlerimizin huzurunda bu zor dönemdeki mücadelemizi ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Mahmut Başkan DİSK’in birliği ve bütünlüğü için hep çok önemli görevler yüklendi. DİSK’i geleceğe taşımak için çok önemli adımların altında Mahmut Başkan’ında imzası vardı. Bugün pandemi şartları altında işçi sınıfının kazanılmış bütün haklarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı süreçte DİSK’i geleceğe taşıma zorunluluğunu hisseden bizler birlik ve bütünlük içinde bu zorlu süreçten geleceğe taşıma görevlerini hayatımızın tek bir anını bile esirgemeden omuzlarımızı birbirine daha sıkı yaslayarak bu görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. İşçi sınıfının mücadelesiyle kurulacak emeğin Türkiye’si ve emeğin dünyası bu ülkenin geleceğini kurtaracak olan yegâne mücadeledir.” 

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Seren’in anma töreni mezarına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık