Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemiyle Çöküş İvme Kazandı!

24/06/2022

“Bu yeni sistemde istikrar kalıcı hale gelecek. Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yönetimle ekonomik büyüme ivme kazanacak” vaadiyle 24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerde başkanlık sistemine geçen Türkiye’de, yine söylendiği gibi olmadı. O günden bugüne vaatlerin gerçekleşmesi bir yana her geçen gün yaşamın her alanında hak ve özgürlükler başta olmak üzere, ekonomi, toplumsal yaşam, eğitim, sağlık gibi pek çok alanda hızlı bir gerileme yaşandı. Özellikle ekonomi, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine (CBYS) geçildiğinden beri çok kötü bir performans sergiledi. Ekonomi kurumları bağımsızlığını kaybetti ve zaten kırılgan olan Türkiye ekonomisi çökme noktasına geldi. Enflasyon oranları her gün arttı, işsizlik, kamu borcu, bütçe açığı, döviz kurları katlanarak çoğaldı, sanayi ve tarım üretimi ise sürekli olarak azalmaya devam ediyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından bugün (24 HAZİRAN 2022), Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin 4. yılında, bir araştırma raporu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin asgari ücret, enflasyon, işsizlik, döviz kuru ve bölüşüm ilişkileri üzerine etkilerinin ele alındığı raporda çarpıcı bulgulara yer veriliyor. DİSK-AR, raporunun odağındaki rejim değişikliğinin sonuçlarını şöyle özetliyor:

“24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerle başlayan başkanlık rejimi sonrasında hem genel ekonomik göstergelerde hem de emek açısından yaşamsal öneme sahip göstergelerde ciddi bozulmalar yaşandı. Başkanlık rejimi enflasyon ve işsizliği artırırken bölüşüm göstergelerini kötüleştirdi. Asgari ücretin ve ücretlerin alım gücü düştü. Bölüşüm ilişkileri kötüleşti. Emeğin milli gelir içindeki payı azaldı.  Dört yıllık başkanlık rejimi uygulaması ülkeye olduğu kadar çalışanlara, işçilere de zarar verdi:

  • Başkanlık rejiminde enflasyon yüzde 15’ten yüzde 74’e fırladı!
  • ABD doları 4,8 liradan 17,4 liraya yükseldi.
  • 2018-2022 arasında asgari ücret döviz cinsinden 92 dolar geriledi.
  • Başkanlık döneminde geniş tanımlı işsizlik oranı 5,4 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı 2,6 milyon arttı.
  • Başkanlık rejiminde emeğin milli gelir içindeki payı yüzde 37,8’den yüzde 31,5’e geriledi.
  • Başkanlık döneminde resmi enflasyon yüzde 15,4’ten yüzde 73,5’e, gıda enflasyonu yüzde 18,9’dan yüzde 91,6’ya yükseldi".

Raporun Tamamına Erişmek İçin Tıklayınız.