EPSU Kongresi: Artık Kamu Hizmeti Zamanı!

25.06.2024

Avrupa Kamu Hizmetleri Birliği (EPSU)’nin 11. Kongresi Bükreş’te Yapıldı

Avrupa Kamu Hizmetleri Birliği (EPSU)’nin 11. Kongresi 18-20 Haziran 2024’te Romanya'nın Bükreş kentindeki Parlamento Sarayı'nda gerçekleşti. 45 ülkeden 500 sendikacının bir araya geldiği kongrede; aşırı sağla mücadele, kapsayıcı işyerleri inşa etme, kemer sıkmaya karşı çıkma ve kârdan ziyade insanlara, gezegene ve barışa öncelik veren bir Avrupa'yı savunmaya devam etme vurgusu yapıldı. Kongre tartışmalarının başlıca temaları şunlardı:

  • Barışı, demokrasiyi, eşitliği, hak ve özgürlükleri güvence altına almak.
  • Kamu hizmetlerinin geri kazanılması ve güçlendirilmesi.
  • Yeşil, dijital ve sosyal açıdan adil bir geçiş için mücadele
  • Kaliteli işler kaliteli hizmet doğurur!
  • Kamu hizmeti sendikalarının kurulması ve güçlendirilmesi.

EPSU Kongresi, eyaletlerde, yerel ve bölgesel düzeylerde her gün çok çeşitli kamu hizmetleri sunan milyonlarca işçiyi temsil eden Avrupa'nın en büyük sendika federasyonu olarak yeni başkanını seçti. EPSU başkanlığına kaliteli kamu hizmetlerini teşvik etme ve Avrupa'nın her köşesinde işçi haklarının desteklenmesini sağlama çabalarına rehberlik etmek için Francoise Geng seçildi. Geng, CGT'nin Sağlık ve Sosyal Eylem Federasyonu'ndan geliyor. Geng kongre konuşmasında “Avrupa'nın kamu hizmeti sendikalarının güvenini kazandığım için çok mutluyum” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa, demokrasi açısından tehlikeli, çalkantılı bir siyasi dönemden geçiyor ve güçlü kamu hizmetlerine ve dayanıklı sendikalara olan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı. Kamu hizmetlerinin toplumlarımızın temel taşı olarak kalmasını sağlamak için mücadeleye hep birlikte liderlik edeceğiz. Özellikle öncelikli olarak kadının konumu ve haklarının geliştirilmesi için çalışacağım. Güçlü, iyi kadrolu kamu hizmetlerinin zamanı geldi!”.

Ayrıca, 2014'ten beri EPSU Genel Sekreteri olarak görev yapan Jan Willem Goudriaan da üçüncü dönem için EPSU Genel Sekreteri seçildi.

 

Genel Başkanımız Çalışkan, EPSU Kongresindeydi

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan da Bükreş’te gerçekleşen EPSU Kongresi’ne katıldı. Araştırma Dairesi Müdürümüz Özgün Millioğulları Kaya ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Çağdaş Küpeli’nin eşlik ettiği Genel Başkanımız Çalışkan, burada yaptığı konuşmasında Filistin halkıyla dayanışma duygularını ifade etti. Belediyelerde ve diğer genel hizmetler işkolunda çalışan Genel-İş üyesi işçiler adına kongreyi selamladı.

Çalışkan özetle şunları söyledi:                                                                                         

Geçtiğimiz hafta Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu tarafından yayınlanan Küresel Haklar Endeksi’ne göre dünyanın dört bir yanında işçi hakları ve sendikal haklar kötüye gidiyor. Avrupa sendikal hakların en iyi olduğu bölge olmasına rağmen, kıtamızdaki ihlaller giderek artıyor. Türkiye, Belarus ile birlikte Avrupa’daki en kötü 2 ülkeden biri olarak belirtiliyor.

Küresel Haklar Endeksi, Türkiye’de sendikaya üye olma hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkı başta olmak üzere pek çok temel hakkın saldırı altında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu durum, milyonlarca işçinin düşük maaşlara, kötü çalışma koşullarına, uzun mesai saatlerine, iş kazalarına ve iş cinayetlerine mahkûm edilmesine neden olmaktadır. Ancak, bu zorluklara rağmen on binlerce işçi sendikalaşmaya ve hakları için mücadele etmeye devam etmektedir. Küresel Haklar Endeksi, hem hak ihlallerini hem de işçilerin onurlu direnişini göstermektedir.

160 bini aşan üyesi ile Sendikamız DİSK/Genel-İş sadece adil bir ücret ve insanca çalışma temelli bir mücadele yürütmüyor. Biz hem emek hem demokrasi hem barış hem de ortak evimiz olan dünyamız için ekoloji mücadelesi de veriyoruz. Bu çerçevede yaşanabilir bir ücret, yaşanabilir bir memleket ve sömürüsüz ve yaşanabilir bir dünya istiyoruz.

Avrupa'daki işçi hakları her geçen gün kötüleşmektedir. Son 10 yılda hak ihlalleri artmış, yasalar gerilemiştir. Kuzey ülkelerinde bile sosyal haklar zayıflamakta, grev hakkı ve ifade özgürlüğü zarar görmektedir. İngiltere, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde bile grev hakkına yönelik saldırılar yaşanmaktadır. Doğu Avrupa ülkeleri arasında Macaristan, Romanya ve Moldova'da da yasalar gerilemektedir. Ancak, komşumuz Bulgaristan'da sendikalar işverenlerin sendika düşmanlığına karşı önemli yasal düzeyde zafer kazanmışlardır. Onları selamlıyor ve tebrik ediyorum.

Türkiye’de belediye işçileri eşit haklara sahip değildir. Daha önce taşeron şirketlerde çalışan belediye işçilerine bir kadro aldatmacası getirildi ve işçiler belediyelerin kadrosuna değil belediye şirketlerine geçirildi. Kamu işçisi olan belediye işçilerinin neredeyse tamamı belediye şirketlerinde istihdam ediliyor ve diğer kamu işçileriyle eşit haklara sahip değiller.

Ülkemizde demokrasi ve eşitlik sorunları devam etmektedir. Son yerel seçimlerden sonra, Hakkâri Belediyesi gibi demokratik yollarla seçilmiş yönetimlere kayyum atanması, bu sorunların somut bir örneğidir. Kayyum uygulaması seçilmiş olan belediye başkanının görevden alınması ve yerine bir kamu görevlisinin atanmasıdır.

Bu durum, halkın iradesine yapılan bir müdahaledir.

Öncelikle, kamu hizmetlerini koruma ve güçlendirme konusundaki kararlılığınızdan dolayı kongrenin bütün delegelerini tebrik ediyorum.

Kamu hizmeti sunan işçilerin haklarını korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek, adil ve güçlü bir toplumun inşası için vazgeçilmezdir. Bu nedenle bizler;

Kamu hizmetlerinin güçlendirilmesini istiyoruz. Her türlü piyasacı anlayışın karşısındayız. Kamu hizmetleri herkes için kolay ulaşılabilir ve nitelikli olmalıdır.  

Bizler kongrenin de üzerine eğildiği gibi yeşil, dijital ve sosyal açıdan adil bir geçiş için de mücadele ediyoruz.

Pandemiden iklim krizlerine ve sosyal eşitsizliklere kadar benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalan bir dünyada, halklarımızı ayakta tutan kamu hizmetleri çalışanlarının kararlılığıdır. Bugün, bir kez daha "Şimdi Kamu Hizmetlerinin Zamanı!" sloganı altında bir araya geliyoruz.

Kamusal hizmetlerdeki taşeronlaştırma, güvencesizleştirme ve özelleştirme girişimlerine dayanışma ile karşı durabiliriz.

Kamu hizmetlerinde çalışan işçilerin çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi mücadelesinde önemli katkısı olacağına inandığım EPSU Kongresini selamlıyorum.

Yaşasın Dünya Halklarının Kardeşliği

Yaşasın İşçilerin Birliği ve Mücadelesi