İşçiler İşlerine Dönsün

OHAL'in ilan edildiği ilk günden bugüne KHK'lar ya da KHK'lar gerekçe gösterilerek  ihraç edilen, iş akdi sonlandırılan ve iş akitleri askıya alınan üyelerimize ilişkin bilgiler tarih sırasıyla aşağıdadır. 

Anayasası ile hukuk devleti olduğunu ilan etmiş bir ülke iktidarının hukuka kayıtsız şartsız bağlı kalması, ülkenin yurttaşları olarak en temel beklentimizdir. KHK ile çalışanların hukuksuzca işinden edilmesi olağanüstü hal rejimini belirleyen hukuki çerçevenin de çok ötesinde bir işlemdir, bir yaptırımdır. Suç yokken cezalandırmadır. Olağanüstü hal kapsamında alınacak tedbirler, olağanüstü hal süresi ile sınırlı, bu sürenin ötesine, geleceğe etkili olmaması gereken tedbirlerdir.

Sendikamız OHAL ilan edildiğinden bugüne üyelerimizin hukukunu savunmaktadır. İhraç edilen üyelerimize reva görülen muamele hukuk ve adalet dışıdır; evrensel hukuk ile insan hakları ihlalidir. Bugüne kadar ihraçlar konusunda gerek Hükümet düzeyinde gerekse yerel resmi makamlar düzeyinde yürüttüğümüz temasların olumlu sonuçlar üreteceğini beklerken KHK'lar  ile siyasi iktidar tarafından yapılan ihraçlar bizleri ve demokratik kamuoyunu   derin bir endişeye sevk etmiştir.  

Hukuken yok hükmünde olan, hukukun üstün olduğu siyasal rejimlerde hiçbir anlamı olmayan ama OHAL döneminde sonuç yaratan bu tür işlemler, ne yazık ki ülkemizi giderek hukuktan ve demokrasiden uzaklaştırmaktadır. Bir o kadar da toplumsal barışa ağır darbeler indirmektedir.

OHAL Hükümetince her türlü hukuksallıktan uzak, demokratik hukuk devletini ve TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşmeleri hiçe sayan bu ihraçlardan bir an önce vazgeçilerek, tüm üyelerimizin haklarının iade edilmesini ve görevlerinin başına bir an önce döndürülmelerini bir kez daha talep ediyoruz.


 

12/01/2018

Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlardan ihraç edilen bir kısım kamu çalışanı görevlerine iade edildi ama üyelerimizin işe iade talebi karşılanmadı.

KHK ile bazı ihraç edilenler görevlerine iade edilirken onca zaman geçmesine rağmen OHAL komisyonun hala işe iadeler konusunda adım atmaması ise oldukça vahim bir durum olarak karşımızda duruyor.

OHAL'in ilan edildiği ilk günden bugüne KHK'lar ve atanmış yönetimlerce 2451 üyemizin iş akdi feshedilmiştir.


 

25/08/2017

25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 693 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle çeşitli kamu kurumlarında çalışan 928 işçi ve memur daha ihraç edildi.

693 sayılı KHK ile ihraç edilerek işten çıkarılanların arasında sendikamız üyesi 79 işçi de bulunmaktadır. Öteden beri söylediğimiz gibi haklarında herhangi bir suçlama olmayan, kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, yıllardır aynı işte çalışan işçilerin sorgusuz, sualsiz, disiplin soruşturmasına dahi uğramadan işinden edilmesi hiçbir hukuk anlayışı ile izah edilemez.


 

18/07/2017

KHK’ların 692’incisi ile 306 üyemiz ihraç edildi. 306 üyemizin 174’ünün iş akitleri daha önce askıya alınmıştı.

OHAL döneminde işini kaybeden üyelerimizin sayısı 1961’e yükseldi; 28 üyemizin ise iş akitleri askıya alınmış durumda.

OHAL hükümeti tarafından göreve getirilen belediye yönetimleri 1448 üyemizi işten çıkardı; bu durumda 513 üyemizin iş akitleri ise KHK’larla feshedilmiştir.

Toplam 10 şube yöneticimizin çalışma hakları ellerinden alınmış durumdadır.


 

23/05/2017

Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Mardin, Batman, Şırnak, Mersin, Tunceli, Hakkari, Ağrı, Bitlis, Erzurum ’da belediyelerde ve taşeron şirketlerde Sendikamıza üye işçilerin iş akitleri hukuksuz bir şekilde; KHK’larla ya da KHK’lar gerekçe gösterilerek feshedilmektedir.

Bugüne kadar KHK’lar ile 198, KHK’lar gerekçe gösterilerek ise 1198, toplamda 1396 üyemizin çalışma hakkı ellerinden alınmıştır. İş akitlerinin askıya alınması  gibi iş hukukunda yeri olmayan, keyfi, Yargıtay kararlarına aykırı uygulamalarla işletilen süreç asla kabul edilemez.


 

17/02/2017

Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Mardin, Batman, Şırnak, Mersin, Tunceli ve Hakkari’de belediyelerde ve taşeron şirketlerde işçi kıyımı yaşanıyor.  Sendikamıza üye işçilerin iş akitleri hukuksuz bir şekilde; KHK’larla ya da KHK’lar gerekçe gösterilerek feshedilmektedir. Son günlerde ise yüzlerce üyemizin iş akitlerinin askıya alındığı kendilerine bildirilmiştir.

Bugüne kadar KHK’lar ile 194, KHK’lar gerekçe gösterilerek ise 676 üyemizin çalışma hakkı ellerinden alınmıştır. İş akitlerinin askıya alınması  gibi iş hukukunda yeri olmayan, keyfi, Yargıtay kararlarına aykırı uygulamalarla işletilen süreç asla kabul edilemez.

Daha önce üyelerimizin işine yönelik her türlü girişimin karşısında sessiz kalmayacağımızı ifade ettiğimiz gibi bugün de hukuksuz bir şekilde iş akitleri feshedilen veya ‘iş akitleri ‘askıya alınan’ üyelerimizin haklarını savunacak ve hukuk ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğiz.

Bu çerçevede Sendikamız Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Diyarbakır Şubelerimizin Başkan ve yöneticileri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına atanan Cumali Atilla ile iş akitleri feshedilen ve askıya alındığı bildirilen üyelerimizin durumu ve yaşanan sorunlarla ilgili görüşme gerçekleştirdi. Tüm sorunların etraflıca ele alındığı görüşmede Genel Başkanımız iş akitleri askıya alınan üyelerimizin gecikmeden iş başı yaptırılması talebini dile getirdi.

KHK’lar aracılığıyla ve KHK’lar gerekçe gösterilerek iş akitleri feshedilen veya iş akitleri ‘askıya alınan’ bütün üyelerimizin derhal işbaşı yapması acil talebimizdir. Bu talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz.

 

 

İşçiler İşlerine Dönsün