DİSK/Genel-İş 17. Olağan Genel Kurulu Toplanıyor

05/08/2019

DİSK/Genel-İş 17. Olağan Genel Kurul İlanı

Sendikamız 17. Olağan Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 23 Ağustos 2019 günü saat 14.00’da başlamak ve 24 – 25 Ağustos 2019 tarihlerinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/Ankara adresindeki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda toplanmasına, çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihlerinde Çankırı Caddesi No: 28 Kat: 9 Ulus/Ankara adresindeki Sendikamız Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda aynı saat ve gündemle yapılmasına, Ana tüzüğümüzün 12 ve 18. maddeleri uyarınca karar verildi.     

GÜNDEM

1-Yoklama ve Açılış

2-Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması

3-Saygı Duruşu

4-Genel Başkan'ın Açılış Konuşması

5-Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları

6-Komisyonların Seçimi 

       a-Tüzük Değişikliği Komisyonu

       b-Bütçe Komisyonu

       c-Kararlar Komisyonu

       d-Hesap İnceleme Komisyonu  

7-Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu, Genel Disiplin Kurulu ve Dış Denetim Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi 

8-Genel Yönrtim Kurulu, Genel Denetim Kurulu, Genel Disiplin Kurullarının Aklanması

9-Komisyon Karar Tasarılarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

10-Seçimler

       a-Genel Başkan Seçimi

       b-Genel Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi

       c-Genel Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi

       d- Genel Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi

       e-Konfederasyon Genel Kurulu Asil ve Yedek Delegeleri Seçimi

11-Dilek, Öneriler, ve Kapanış